Stellar™ tilfredsstiller kravene til travle sykehus | ResMed
Tilfredsstiller kravene til travle sykehus
Helsepersonell > Produkter > ResMeds produktserier > Stellar-serien > Tilfredsstiller kravene til travle sykehus

Tilfredsstiller kravene til travle sykehus

Stellar inneholder en mengde teknologier som bidrar til intuitive oppsett og forenklede prosesser i et travelt sykehusmiljø, og hjelper deg å redusere tiden som går med til unødig opplæring og betjening av apparater, slik at du kan fokusere på å levere pleie av beste kvalitet. Kombinert med pasientovervåking i sanntid og raskt konfigurerbare innstillinger bidrar Stellar til å holde personalet godt informert om pasientenes behandlingsresultater.

Tilfredsstiller kravene til travle sykehus med:

  • Data og kurver i sanntid: inkludert trykk- og flowkurver, tidevolum samt at SpO2- og FiO2-nivåer kan vises på en stor LCD-fargeskjerm
  • En automatisk skaleringsfunksjon: justerer automatisk størrelsen på grafer for enkel vurdering med et øyekast
  • En brukervennlig meny: gir intuitiv navigering til oppsettalternativer for rask tilgang og tilpassing
  • Et stort utvalg behandlingsmoduser: inkludert S, T, S/T, PAC, CPAP og iVAPS***
  • Standardverdier for patologi: vanlige kliniske standardverdier sortert etter sykdomskategori, som en hjelp til igangsetting og oppsett for behandlingen
  • ResScan programvare for pasientadministrasjon: gir flow- og trykkdata med høy oppløsning (25 Hz) for nedlasting

***iVAPS med Auto EPAP er kun tilgjenglig på Stellar 150