Lumis-serien | ResMed
Lumis-serien

LumisTM-serien

Lumis er en serie med ikke-invasive ventilatorer som gir personlig tilpasset ventilasjon til ikke-avhengige pasienter med respirasjonsinsuffisiens.

Hvert Lumis-apparat konfigureres for å sikre personlig tilpasset ventilasjon – på en enkel måte. Dermed kan du tilpasse behandlingen for en rekke pasienttilstander med én apparatserie.

Apparatserien har IntelligentAir, en samling av teknologier som justeres automatisk for å levere personlig tilpasset ikke-invasiv ventilasjon (NIV) til hver enkelt pasient.

Og med innebygd funksjon for trådløs tilkobling gjør Lumis det enkelt for deg å overvåke respirasjonspasientenes progresjon og tilpasse innstillingene eksternt etter deres unike behandlingsbehov

Lumis ST-A-apparatet leveres med faste og justerbare alarmer for ekstra trygghet og for å hjelpe deg med å tilpasse behandlingen til hver enkelt pasient.

Viktige funksjoner

Individuell tilpasning med IntelligentAir.

IntelligentAir er en samling av ResMed-teknologier som kan tilpasse ventilasjonsbehandlingen til pasientenes individuelle pustebehov. IntelligentAir omfatter iVAPS (intelligent volumsikret trykkstøtte), en modus som automatisk tilpasser seg pasientens skiftende behov, en intelligent backupfrekvens (iBR)* som gir maksimal mulighet til å puste spontant, og en valgfri AutoEPAP**-funksjon som bidrar til å holde de øvre luftveiene åpne.

Du kan tilpasse ytterligere ved å finjustere Vsync, TiControl™ og Trigger og syklus for hver enkelt pasient.  

QuickNav for justering av behandlingen med få trykk

Ved bare å dobbeltklikke på hjemknappen på apparatet kan du raskt og enkelt veksle mellom skjermbildene Innstillinger (der du kan justere pasientens behandling) og Overvåking (der du kan kontrollere hvordan justeringen påvirker pasientens behandling). Så raskt og enkelt er det.

Climate Control Auto for automatisk fukting

Når Lumis brukes sammen med en HumidAir™ varmefukter og ClimateLineAir™ slange med varmetråder, leverer apparatet automatisk fukting – ingen innstillinger å endre og ingen kompliserte menyer å finne frem i. Du kan dermed gjøre det slik at pasientene får alle fordelene ved fukting med det samme de slår på apparatet.

Ramping og nedramping for ekstra komfort

For å hjelpe pasienter skånsomt inn i en behandlingsøkt øker rampefunksjonen trykket gradvis og komfortabelt til det foreskrevne nivået, og for å hjelpe dem skånsomt ut av en behandlingsøkt reduserer nedrampingsfunksjonen EPAP og trykkstøtte gradvis.

AirViewTM for ekstern pasientadministrasjon. NIV-pasientenes behandlingsdata kan sendes smidig og sikkert til AirView, der du kan få tilgang til dem eksternt og i god tid se den ferskeste behandlingsstatistikken og trendinformasjonen. "Remote Assist" og fjernstyring av innstillinger gir også mulighet for enkel og effektiv styring av apparatet.

På-modus er for pasienter som ønsker behandling uten å måtte tenke på innstillinger eller menyer. De kan bare trykke på Start, så tar ventilatoren seg av resten.

Alarmer for trygghet og sikkerhet

Faste og justerbare alarmer på to av Lumis-modellene omfatter systemhendelser, for eksempel strømbrudd og systemsvikt. Alarmene du kan stille inn, er stor lekkasje, lav minuttventilasjon, apné, ikke-ventilert maske og lav SpO2 (når et oksymeter er tilkoblet). 

Klikk her for å lese mer om de kliniske virkningene av iVAPS.

* Tilgjengelig i iVAPS- og ST-modus. 

** Tilgjengelig i iVAPS-modus.