Dataløsninger
Dataløsninger
Helsepersonell > Produkter > Dataløsninger

Dataløsninger

Løsningene våre for pasientovervåking og dataadministrering har intuitive grensesnitt og oversiktlige rapporter som kan hjelpe deg med å proaktivt identifisere pasientproblemer og rette dem tidlig. Dette kan gi økt pasientcompliance og fortjeneste på lang sikt.

Databehandling

AirView inngår i ResMed Air Solutions-sortiment og gir deg avansert innsikt. Dette er en ny begynnelse innenfor trådløse behandlingssystemer.

ResScan™

Et enkelt og fleksibelt pasientbehandlingssystem som gir enestående behandlingsinnsikt.

AirViewTM pasientadministrasjonssystem

Et serverbasert pasientbehandlingssystem med sikker vert som skaffer deg dataene når du ber om det.

Pasient-apper

AirMini™ app

AirMini App enables users to control their AirMini device and view nightly sleep scores and CPAP therapy data directly from a smart device.

myAir™

myAir gir brukere av AirSense 10- og AirCurve 10-apparater muligheten til å se sine egne nattlige søvndata og motta interaktiv støtte og veiledning.