Ventilasjon: nyskapning og teknologi | ResMed
Ventilasjon: nyskapning og teknologi
Helsepersonell > Produkter > Nyskapning og teknologi > Ventilasjon: nyskapning og teknologi

Ventilasjon: nyskapning og teknologi

Hos ResMed er formålsparagrafen vår å forbedre livskvaliteten til pasientene dine.
Det er selvsagt viktig for oss å tilby dem effektiv behandling; men vi setter også høyt komforten deres under behandlingen. Fokuset vårt på kontinuerlig nyskaping gjør at vi flytter grensene for å gi dem mindre, stillere og mer komfortable ventilatorer som svarer til deres individuelle behov.
Finn ut mer om alle de forskjellige teknologiene som finnes i ulike ventilatorer i vårt utvalg.

Clinical trial sponsored by ResMed. Report by Dr Martin Bachmann, Head of Pneumology, Asklepios Clinics.

Vsync og TiControlTMResMed sin Vsync-teknologi fanger inn lekkasjedynamikken og kompenserer nøyaktig for ustabile og raskt skiftende lekkasjer, og leverer riktig flow til riktig tid, slik at synkroniseringen mellom pasient og apparat opprettholdes.

 • Når Vsync registrerer en plutselig og stor endring i lekkasjeflowen, vil den vanlige ti-sekunders tidsøkten for skanning av lekkasjer raskt reduseres til en to-sekunders tidsøkt. Dette gjør det mulig med hurtig resynkronisering med pasienten – vanligvis innen to til tre pust, avhengig av størrelsen på lekkasjen.
 • Så snart resynkronisering har inntruffet, tilbakestilles tidsperioden raskt til standardtidsøkten på 10 sekunder.
 • Uten Vsync hadde utfallet blitt annerledes. Den økte flowen fra en lekkasje kan misforstås som pasientinhalering. Dette kan føre til at ventilatoren feiltrigger fra EPAP til IPAP, usynkronisert med pasientens faktiske anstrengelser. Den kan også redusere ventilatorens evne til å cycle pusten.
 • Vsync fungerer tett sammen med TiControl-funksjonen, slik at synkronisering opprettholdes selv i tilfeller med stor lekkasje.
 • TiControl lar deg administrere inspirasjonstidsgrensen for pasienten din i samsvar med vedkommendes sykdomstilstand. Når det gjelder utfordrende respirasjonsforhold, lar TiControl deg administrere spontanflow, som lar deg se de ideelle nivåene for pasienten din.
 • Med innstillingene til Ti min og maks, kan du være trygg på at TiControl vokter pasienten, slik at de puster i riktig tempo.
 • Selv om pasientens pustecycle blir spontan og utenfor sin registrerte inspirasjonsfase, reagerer apparatet og griper inn til riktig tid.
 • Sammen tilbyr Vsync og TiControl ekstra forsikring og kontroll over inspirasjonstiden til pasienten din, og fremmer pålitelig apparatkontrollert synkronisering.

Clinical trial sponsored by ResMed. Report by Dr. Martin Bachmann, Head of Pneumology, Asklepios Clinics.

iVAPS: intelligent volumsikret trykkstøtte

Nå kan du tilføre intelligent luft via ResMed sin intelligente volumsikret trykkstøtte (iVAPS). En ResMed-teknologi tilgjengelig på  Stellar™ 150 og Lumis™150 STLumis™ VPAP 150 ST-A, som tilpasser seg en pasients respirasjonsfrekvens, er målrettet mot alveolær ventilasjon og justerer automatisk trykkstøtten som behøves for å ta høyde for hver pasients unike behov, selv når sykdommen deres skrider frem.

iVAPS med en iBR (intelligent backup-frekvens)

iVaps, som er eksklusiv for ResMed, er en behandlingsmodus med volumgaranti som intelligent overvåker hvorvidt luft strømmer inn eller ut av lungene dine, mengden luft som strømmer gjennom og hvor mye luft du trenger for neste åndedrag.

 • I motsetning til andre volumsikrede moduser, opprettholder iVAPS det unike alveolære ventilasjonsmålet til pasienten din, selv når respirasjonsfrekvensen endrer seg natten gjennom (særlig i løpet av ulike søvnstadier).
 • Som svar på endrende behov gir iVAPS raskt, men varsomt automatisk trykkstøtte som er rask nok til å opprettholde stabil aleveolær ventilasjon, men jevn nok til å unngå søvnforstyrrelser.
 • Ved å bruke kretskonfigurasjonsfunksjonen, lærer iVAPS seg den spontane respirasjonsfrekvensen til hver enkelt pasient, og bruker den som inndata for den intelligente backup-frekvensen (iBR).
 • Hvis det finnes pauser i respirasjonen for pasienten din (for eksempel hvis de hoster eller sukker), bruker iBR-teknologien den innlærte informasjonen til å avgjøre om pasienten din faktisk trenger hjelp, før den leverer respirasjon til dem.
 • Dette betyr at pasienten din ikke blir overventilert, og har muligheten til å puste spontant når de kan.
 • Ventilatoren driver målopplæringsfunksjonen og bestemmer iBR automatisk for hver pasient. Du trenger ikke stille den inn manuelt, noe som sparer deg verdifull tid, og gir deg den sinnsroen det er å vite at pasienten din mottar den personlige ventilasjonen vedkommende trenger.

Trigging-teknologi for mer komfortSensitiv trigger & syklus-teknologi

Du kan skreddersy starten og slutten på hver inspirasjon med ResMed sin justerbare trigger & syklus-teknologi for å oppnå utmerket synkronisering mellom pasienten og apparatet.

 • ResMed innser at alle pasienter er forskjellige, og tilbyr fem nivåer av trigger- og syklusfølsomhet for å hjelpe deg med å skreddersy og fininnstille trigging og syklusverdier til forskjellige pasienttilstander.
 • Triggerfølsomheter bestemmer hvor lett eller vanskelig det er for pasienten din å innlede et åndedrett. Syklusfølsomheten avgjør nøyaktig når ekspirasjonen skal startes. Det beste med denne respirasjonsløsningen er at den kan skreddersys for de unike behovene til hver enkelt pasient, slik at synkroniseringen mellom pasient og ventilator blir opprettholdt og respirasjonsarbeidet blir redusert.
 • De mer følsomme trigger- og syklusinnstillingene – høy og veldig høy – gir fleksibilitet til høy motstand, spesielt egnet for barnepasienter og de med obstruktive lungesykdommer.
 • Mindre følsomme innstillinger – ‘Lav’ og ‘Svært lav’ – gir fleksibilitet hvis pasienten din ofte autotrigger, på grunn av restriktive lungesykdommer og kardiogen artefakt.
 • Trigger- og syklusfølsomhet arbeider med en teknologi kalt Vsync for å måle nøyaktig utilsiktet lekkasje. Sammen gir disse teknologiene optimal synkronisering.


Lekkasjehåndteringsteknologi

ResMeds ventilerte behandlingsløsninger tilbyr en rekke intelligente lekkasjehåndteringsteknologier.

 • Kretsimpedansteknologier som "" kretskonfigurasjon  overkommer impedans i kretsen, og kan finnes iStellar™-produktserienvår.
 • Det å kunne velge typen maske pasienten bruker fra apparatmenyen, hjelper ventilatoren med å ta høyde for maskeventilasjonsåpningsflow (dvs. tilsiktet lekkasje).
 • Vsync-teknologien overvåker og kompenserer for utilsiktet lekkasje, og arbeider med TiControl for å optimere synkronisering.

Alt dette fungerer sammen for å minimere, overvåke og kompensere for lekkasjer, og opprettholde synkroniseringen mellom pasient og ventilator, som er nøkkelen til effektiv ikke-invasiv ventilasjon.

Clinical trial sponsored by ResMed. Report by Dr Martin Bachmann, Head of Pneumology, Asklepios Clinics.

Kretskonfigurasjon (Astral og Stellar-serien)

Impedans i kretsen vil variere avhengig av kretskomponenter, inkludert filtre, luftfuktere, slanger og annet tilbehør. Hvis det ikke kompenseres for kretsimpedans, kan dette føre til unøyaktig overvåkning og feil trykktilførsel gjennom masken, hvilket vil påvirke effektiv tilførsel av ventilasjon.

ResMeds ventilerte behandlingsløsninger er konstruert for å overkomme impedans på forskjellige måter, avhengig av apparattypen, enten gjennom automatiske tester som kretskonfigurasjon, eller ved manuelt valg av kretsalternativer via ventilatormenyen. • Ved trykk på en knapp og på under ett minutt, kjører kretskonfigurasjonen automatisk en test gjennom ventilatoren for å evaluere eventuell impedans i kretsen.
 • Hvis utstyret til pasienten din fungerer riktig, får du øyeblikkelig ro i sinnet.
 • Hvis det finnes et problem, bruker apparatet denne informasjonen til å kompensere for impedansen, og sikre at det innstilte trykket blir levert, slik at ventilasjonen til pasienten din aldri blir svekket.

Teknologier for personlig behandling

Standard patologi (kun Stellar-serien)

Å sette opp pasienten din på en ventilator med ResMed sin standard patologi-funksjon er raskt, enkelt og strømlinjeformet. • Du kan velge fra en liste med forhåndsinnstilte verdier som er gruppert sammen i henhold til spesifikke sykdomstilstander og lungemekanikk, som kronisk obstruktiv lungesykdom, kronisk restriktiv lungesykdom, normal lungemekanikk, obstruktiv lungemekanikk og adipositas hypoventilasjon.
 • Dette hjelper deg med å hurtig konfigurere ventilatoren med optimaliserte innstillinger for sykdomstilstanden til pasienten din, og deretter fininnstille trykkinnstillingene som kreves for hver pasient.
 • Verditypene forhåndsinnstilt av patologiinnstillinger er basert på vanlige kliniske verdier.
 • Slik virker det: Hvis du velger ""obstruktiv lungemekanikk fra standard patologi, for eksempel, blir standardinnstillingene dine:
  • IPAP 13 cm H2O
  • EPAP 5 cm H2O
  • Stigetid 150 ms 
  • Falltid 200 ms
  • Triggerfølsomhet medium 
  • Syklusfølsomhet høy 
  • Ti min 0,3 s
  • Ti maks 1,0 s

Du kan deretter fininnstille IPAP, EPAP og stigetid ved behov – og pasienten din er klar til å starte behandlingen.