Innovasjon og teknologi | ResMeds søvnbehandlingsapparater
ResMeds søvnbehandlingsapparater: innovasjon og teknologi
Helsepersonell > Produkter > Nyskapning og teknologi > ResMeds søvnbehandlingsapparater: innovasjon og teknologi

ResMeds søvnbehandlingsapparater:
innovasjon og teknologi

ResMeds fremste oppgave er å forbedre pasientenes opplevelse av behandlingen i hverdagen.

Pasientens behandlingskomfort og effekt er viktig for oss. Vår satsing på kontinuerlig innovasjon setter oss i stand til å flytte grenser for å gi pasientene dine mindre, mer stillegående og mer komfortable søvnbehandlingsapparater som også er enkle å konfigurere og bruke.

Finn ut mer om alle de forskjellige teknologiene for søvnbehandling som inngår i forskjellige apparater i vårt sortiment.

Algoritmer

AutoSet™

I AutoSet-modus tilfører apparatet kun trykknivået som er nødvendig for å opprettholde åpenheten i de øvre luftveier. AutoSet-algoritmen justerer behandlingstrykket som en funksjon av inspirasjonsflow-begrensning, snorking og apné.

AutoSet for Her

Den nye algoritmen i apparatet AirSense™ 10 AutoSet for Her er basert på ResMeds AutoSet-algoritme og leverer Behandlings-respons som er skreddersydd til kjennetegnene på obstruktiv søvnapné (OSA) hos kvinner.

S-modus

S-modus er ideell for CPAP-pasienter som ikke tilfredsstiller kravene til compliance; den har et fast trykk og leverer formålstjenlig, komfortabel behandling til en rekke forskjellige pasienttyper. I S-modus kan du angi to behandlingstrykk – et for innpust (IPAP) og et for utpust (EPAP).

Vsync

Vsync er en algoritme for lekkasjekontroll som kompenserer for utilsiktet maskelekkasje, slik at pasienten får det foreskrevne behandlingstrykket.

Teknologiske funksjoner

AutoSet™ Response-funksjonen

ResMeds AutoSet-algoritme gjør det nå mulig å tilpasse behandlingen i enda større grad ved hjelp av den nye AutoSet Response-funksjonen, som gir mer skånsomme trykkøkninger for ekstra komfort.

AutoRamp™ med innsovningsdeteksjon

Denne funksjonen aktiveres automatisk og begynner med å levere et lavt starttrykk som hjelper pasienten med å sovne. Deretter trer innsovningsdeteksjonen i kraft, og trykket økes komfortabelt til det foreskrevne så snart det er registrert at pasienten sover.

Deteksjon av sentral søvnapné (CSA)

CSA-deteksjon bruker tvungen oscilleringsteknikk for å fastslå om en pasients luftveier er åpne eller lukket under en apné. Når en apné er påvist, legges små trykkoscilleringer (1 cm H2O topp-til-topp ved 4 Hz) til gjeldende apparattrykk.

Deteksjon av Cheyne-Stokes-respirasjon (CSR)

ResMeds nye funksjon for CSR-deteksjon hjelper deg å identifisere pasienter som bruker apparater med fast eller selvjusterende trykk, men som kan ha et CSR-respirasjons-mønster.

CPAP-modus

Kontinuerlig positivt luftveistrykk (CPAP) er en type behandling som leverer trykksatt luft med fast trykk natten igjennom for å holde pasientenes luftveier åpne slik at de ikke slutter å puste når de sover.

Climate Control

Climate Control er et intelligent system som regulerer HumidAir™-fukteren og ClimateLineAir™-slangen med varmetråder for å tilføre luft med konstant, komfortabel temperatur og fuktighet under behandlingen.

Easy-Breathe-funksjonen

Easy-Breathe-kurven gjenskaper på en intelligent måte pasienters individuelle respirasjonsmønster slik at pustingen føles mer naturlig og behandlingen mer komfortabel.

EPR™ (ekspiratorisk trykkavlastning)

Ekspiratorisk trykkavlastning (Expiratory Pressure Relief, EPR) er konstruert for å gjøre behandlingen mer komfortabel, og sørger for optimal behandling av pasienten ved innpust og reduserer tilført masketrykk ved utpust.

Lekkasjekontroll

Apparatserien AirCurve 10 monitorerer og kompenserer for lekkasjer ved kontinuerlig og automatisk å justere grunnlinjeflowen. Det sikrer pålitelig tilførsel av behandlingstrykk og opprettholder synkronismen mellom pasient og apparat.

Ramping

Rampefunksjonen er konstruert for å gjøre starten av behandlingen mer komfortabel og er tilgjengelig i alle moduser. Rampetiden er perioden der trykket gradvis øker fra et lavt, mer komfortabelt starttrykk til det foreskrevne behandlingstrykket.

Rapportering av respirasjonsrelaterte oppvåkninger (RERA)

RERA (respiratory effort related arousals) er perioder med økt respirasjonsanstrengelse som fører til oppvåkning.1 Disse flowbaserte RERA-hendelsene loggføres og lagres som sammendrag og/eller detaljerte data og kan vises i AirView™, ResMeds serverbaserte pasientadministrasjonssystem.

TiControl – inspirasjonstidskontroll

TiControl er en unik funksjon for ResMeds bilevel-apparater som gjør det mulig å angi minimums- og maksimumsgrenser for tiden som apparatet tilbringer i IPAP.

Utløsing og sykling

Under normale omstendigheter utløser apparatet (innleder IPAP) og sykler (avslutter IPAP og endrer EPAP) slik det påviser endringer i pasientens flow. Registreringen av pasientens pusting forbedres av ResMeds automatiske lekkasje-kontroll-funksjon.

Design og estetikk

Søvnbehandlingsapparatene AirSense™10 og AirCurve™ 10 ble utviklet etter grundige markeds-undersøkelser, og det ble tatt hensyn til tilbakemeldinger fra både pasienter og fagpersoner.

Intelligent fukting

Bruk av en fukter kan få positive konsekvenser for pasientens behandling og gi bedre komfort og compliance.1,2 Fukting kan bidra til å redusere vanlige bivirkninger av behandlingen, som tett nese, ømhet i øvre luftveier og tørrhet i halsen.

Stillegående Easy-Breathe-motor

I hjertet av våre søvn-behandlings-apparater er den forbedrede Easy-Breathe-motoren med en unik konstruksjon som gjør at den synkroniseres med pasientens pust.

ResMed Air Solutions-apparater

AirSense™ 10 AutoSet

Førsteklasses behandlingsapparat med automatisk trykktilpasning.

Finn ut mer

AirSense™ 10 AutoSet™ for Her

Førsteklasses behandlingsapparat med automatisk trykktilpasning spesielt utviklet for kvinnelige pasienter.

Finn ut mer

AirCurve™ 10 CS PaceWave™

AirCurve 10 CS PaceWave er en adaptiv servoventilator som er utviklet spesifikt for å behandle alle former for sentral søvnapné

Finn ut mer

AirCurve™ 10 VAuto

ResMed AirCurve 10 VAuto er et automatisk justerende bilevel-apparat som bruker komforten til både AutoSet™-algoritmen og Easy-Breathe-bølgeformen til å behandle søvnapnépasienter som trenger mer respirasjonskomfort.

Finn ut mer

Referanser

  1. Mohsenin V. Gender differences in the expression of sleep-disordered breathing: role of upper airway dimensions. Chest 2001; 120(5):1442-7.
  2. Kline, LR and Carlson P. NCPAP Acceptance and compliance is altered by humidification. Sleep 1999;22 Suppl 1:S1—S342.01