Nyskaping og teknologi for fukting | ResMed
Fukting: nyskapning og teknologi
Helsepersonell > Produkter > Nyskapning og teknologi > Fukting: nyskapning og teknologi

Fukting: nyskapning og teknologi

Hos ResMed er vi dedikerte til å hjelpe deg med å forbedre livskvaliteten for pasienten din.

Gjennom konstant nyskaping flytter vi grensene, så du kan tilby pasientene dine mer effektiv behandling. Fukterne våre er et typisk eksempel: fordi de lindrer bivirkningene av ventilasjonen, får pasientene dine en mer komfortabel behandling, som gjør det lettere for dem å følge behandlingsprogrammet sitt.

Finn ut mer om fuktingsteknologier.

Hvorfor har fukting betydning?  

Pasienter som får CPAP eller andre ventilasjonsbehandlinger, opplever ofte ukomfortabel tetthet og tørrhet i nese, munn og hals. Dette er fordi ventilatoren genererer en høyere luftstrøm enn vanlig pusting, og kroppen er ikke vant til – eller i stand til – å fukte så mye luft.

Våre varmefuktere tilfører fuktighet og varme til luften som blir levert av behandlingsapparatet til pasienten din, noe som reduserer disse symptomene og gir pasienten din en mer komfortabel opplevelse.

Hva er Climate Control?

Climate Control er ResMeds komplette fukteløsning for apap-og bilevel-pasienter. Det består av et av våre prisvinnende S9-behandlingsapparater, en H5i-varmefukter og en ClimateLine™ oppvarmet slange.

Climate Control er unik fordi det gir behandling med den temperaturen du velger. De fleste konvensjonelle fuktere ber deg stille inn de foretrukne fuktighetsnivåene, men så sliter de med å opprettholde denne fuktigheten, da romtemperaturen skifter fra dag til natt, eller til og med mellom årstidene.

Climate Control bruker tilbakemelding fra fem forskjellige sensorer for intelligent justering av fuktigheten for å levere behandling ved temperaturen som passer for pasienten din, uansett skiftninger i romforholdene.

I en nylig studie rapporterte pasienter som bruker ResMeds Climate Control-fuktingssystem, betydelig mindre tørrhet og kondens (også kalt rainout) og syntes at masketemperaturen deres var mer komfortabel.*

H5i-fukteren: intelligent og nøyaktig

H5i-varmefukteren med Climate Control tilpasser seg til forholdene i omgivelsene i sanntid, for å levere nøyaktig fuktighet til pasienten din, og tilby maksimal lindring av tørrhet og tetthet. Fuktingen som gis ved enhver gitt innstilling, endres ikke fordi apparatet automatisk justeres for å ta høyde for endringer i omgivelsesforhold eller luftstrøm.

Siden H5i avgir konstant fuktighet, bruker den kun den mengden vann som er nødvendig for å levere det nødvendige fuktighetsnivået. Hvis den er stilt inn på den samme Climate Control-temperaturen gjennom hele året, bruker H5i vesentlig mindre vann om sommeren enn om vinteren.

Hva er spesielt med en ClimateLine-slange?

ClimateLine-slangen med varmetråder har en temperatursensor innebygd i maskeenden av slangen. Dette sikrer at den tilførte luften til pasientens maske er oppvarmet konsekvent til den temperaturen pasienten synes er mest komfortabel.

Ved å opprettholde konsekvent lufttemperatur i ClimateLine-luftslangen, blir det mindre sannsynlig at kondens, eller rainout, dannes i slangene, noe som kan være en kilde til ubehag for pasientene. 

Referanser

*Wimms AJ, Richards GN, Benjafield et al. Adherence comparison of a new CPAP system in sleep disordered breathing. Sleep 2011;34 (Abstract Suppl): 0391.

Benjafeld et al. Climate Control: Humidification with heated tube. ResMed Science Center 2010