ApneaLinkTM rapporterings programvare

 • ApneaLink™-rapporteringsprogramvaren er et brukervennlig analyse- og rapporteringsverktøy for serien vår av ApneaLink-screeningapparater for søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser (SDB).

  Som et trinn opp fra den opprinnelige ApneaLink-programvaren, kan du nå vise en tosidig pasientrapport med puls- og oksymetrisignaler, detaljert SpO2-informasjon og bølgeformdata. Du kan også se pasientens resultater som en enkeltsidig oppsummeringsrapport. Detaljerte trender kan vises på nettet eller skrives ut.

Nøkkelfunksjoner

 • ApneaLink-rapporteringsprogramvaren produserer validert, automatisk analyse 1,2.
 • Automatisk rapportering gir deg tilgang til alle oppsummeringsresultater på én side. Du kan legge til en side med skjermbilder hvis du trenger å se oksymetritrender.
 • Programvaren vår tilbyr elektronisk datautveksling og EDF- og CSV-eksportmuligheter, og er kompatibel med Windows® Vista.
 • ApneaLink-programvare, versjon 7.0 påviser Cheyne-Stokes respirasjon.

Referanser

 • 01

  Wang Y, Teschler T, et al. Pneumologie 2003;57:734–740.

 • 02

  Teschler, et al. 2007 (godkjent for publikasjon).

Bestillingsinformasjon

Flere produkter

Noxturnal-søvnanalyserings- og rapporteringsprogramvare er en grensesprengende løsning som drar full nytte av det fulle potensialet til Nox A1- og T3-registreringssystemene.

Søvnregistreringsapparat for hjemmebruk av type III som kan registrere opptil fem kanaler med informasjon.

Nox A1 er et sofistikert, allsidig polysomnografisystem som leverer sikre og presise målinger fra søvnstudier av voksne og barn.