Narval CC: Et nettverk med samarbeid og støtte | ResMed | ResMed
Et nettverk med samarbeid og støtte
Helsepersonell > Produkter > Narval CC > Et nettverk med samarbeid og støtte

Narval CC: Et nettverk med samarbeid og støtte

Når du velger å jobbe med ResMed og våre samarbeidspartnere for å tilby pasientene dine Narval CC™ søvnapnéskinner (MRD), blir du med i et nettverk som består av blant annet søvnspesialister og annet helsepersonell, velutdannede og anerkjente tannlaboratorier. Dette er partnere av ResMed.

Et nettverk med samarbeid

Vellykket behandling krever tett samarbeid med et pålitelig nettverk av helsepersonell. Andre helsearbeidere, som søvnspesialister, er viktig for å kunne gi nøyaktig diagnostisering og for å overvåke pasienter med obstruktiv søvnapné. Å arbeide med en søvnspesialist kan gi en ny strøm med henvisninger av motiverte pasienter som allerede har vært gjennom mange former for behandling – du er i en unik posisjon til å kunne behandle disse pasientene.

Et nettverk med støtte

ResMed samarbeider med et nettverk av velutdannede og anerkjente dentallaboratorier (DLP-er) i over 10 land i Europa og i Midt-Østen. De bruker skyteknologi for å redusere leveringstiden for søvnapnéskinnene fra Narval – en prosess som er raskere enn å sende tannavtrykk via post. Deretter gjennomfører de en individuell kvalitetskontroll før de sender deg den ferdige søvnapnéskinnen fra Narval CC.

Dentallaboratoriene som samarbeider med ResMed kan også hjelpe deg med å fylle ut bestillingsskjemaet, i tillegg til å gi deg prisinformasjon og ettersalgsservice. Dette gir deg lokal støtte gjennom programmet for dentallaboratorier og er en av fordelene med å jobbe med en global leder innen søvnterapi.

Veiledning fra en global ekspert

ResMed gir tannleger en detaljert klinisk behandlingsprotokoll som veileder dem gjennom hele prosessen, fra pasientidentifisering og kontraindikasjoner, til tips for å ta svært presise avtrykk og mål, retensjonsjustering til titrering og pasient-compliance.