Beskyttende mappe for SD-kort

  • Den beskyttende mappen for SD-kort gjør at pasienten trygt kan sende behandlingsdatakortet sitt fra S9-apparatet.

    SD-kortet samler og lagrer data under pasienten din sin S9-behandling. Når du må vurdere og overvåke behandlingen, be ganske enkelt pasienten din om å fjerne kortet, sette det inn i den beskyttende mappen og sende det tilbake til deg.