Fjernalarm II og kabel for alarmsystem på sykehuset

  • Den eksterne alarmen II utvider funksjonaliteten for Stellar™- og Astral™-ventilasjonssystemer, og muliggjør bruk av apparatet både på sykehuset og i hjemmet for pasienter som trenger nærmere overvåking. Kabelen for sykehusalarmsystemet tilbyr en praktisk løsning for å koble seg direkte fra Stellar- eller Astral-apparatet til tilkallingsalarmen i pleiersentralen i sykehus og andre behandlingsinstitusjoner. De eksterne varslene gjør det mulig for omsorgsgivere og helsepersonell å forlate pasientens side uten å sette sikkerheten i fare. Justerbare alarmer kan enkelt stiles inn og raskt slås av eller på. Faste alarmer (høy, middels og lav prioritet) gir ekstra sikkerhet og trygghet. Alle alarmene kan kontrolleres med ekstern alarm-modulen fra så langt unna som 20 meter. Dette gjør at alarmsignalet utvides til områder hvor pasienter trenger spesiell overvåking, som for eksempel barneavdelinger.