Ideer og tilbakemelding | ResMed
Ideer og tilbakemelding
Helsepersonell > Ideer og tilbakemelding

Ideer og tilbakemelding

Selv om ResMed setter pris på å motta observasjoner og tilbakemelding fra brukere av produktene våre, reguleres all kommunikasjon som sendes inn til ResMed, utelukkende av ResMeds retningslinjer for ideer og tilbakemelding som lyder:

I den hensikt å unngå misforståelser eller andre konflikter med enkeltpersoner som er interessert i å dele ideer med ResMed, foretrekker vi at uoppfordrede tekniske ideer er patentbeskyttet før du sender inn ideen din til ResMed. Vi tror at dette er den beste fremgangsmåten for å beskytte interessene dine og ResMeds løpende satsing på forskning, utvikling og åndsrettsportefølje.

Følgelig samtykker du i at kommunikasjonen din og enhver inkludert informasjon og materiell kan bekjentgjøres til ResMed-ansatte, -konsulenter og andre -representanter samt tredjeparter etter ResMeds eget forgodtbefinnende. Du samtykker i at ResMed, etter eget forgodtbefinnende, skal avgjøre hvorvidt selskapet vil ha ytterligere kommunikasjon med deg. Du samtykker videre i at ResMed ikke har noen forpliktelse til å behandle kommunikasjonen din som opphavsrettslig beskyttet eller konfidensiell og skal ikke være begrenset i retten sin til å bruke kommunikasjonen til noe formål. Du samtykker også i at ResMed ikke skal få noe erstatningsansvar som følge av noen likhet som du måtte anse å finnes mellom kommunikasjonen din og ResMeds produkter, teknologier, prosesser, materialer, reklamekampanjer, kampanjetilbud, markedsføringsplaner eller produktnavn.