Spesielle hensyn for barnepasienter | ResMed
Spesielle hensyn for barnepasienter

Spesielle hensyn for barnepasienter

alt

Å påvise et barns tidalvolum og/eller respirasjonsforsøk krever sensitive algoritmer og teknologi. ResMed har konstruert apparater for respirasjonsstøtte som krever avansert inspirasjonstid-triggerfølsomhet, som slik forbedrer synkronisering og respirasjonsstøtte for barnet.

 • ResMed ventilatorer tilbyr justerbare triggerfølsomheter, som gir klinikere muligheten til å velge høy eller veldig høy følsomhet for å gjøre trigging lettere.
 • ClimateLine Air Oxy praktisk til baksiden av ethvert ResMed Lumis™-apparat. Dette fjerner ubeleiligheten ved en egen slangetilkobling til masken for oksygen. Dermed kan oksygenet blandes fullstendig med oppvarmet, fuktet luft.

 • LumisTM, Stellar™, Elisée™ og Astral™-serien med ventilatorer lar oksygen kobles direkte til ventilatoren, noe som reduserer sannsynligheten for forstyrret trigging.

Noen barn trenger en økt respirasjonsfrekvens for å oppnå tilstrekkelig minuttventilasjon og/eller pasientsynkronisering.

 • Stellar™-apparatet tilbyr en justerbar backup-frekvens opptil 60 bpm.
 • LumisTM, Stellar™, Elisée™ og Astral™ seriene har også en modus for trykkstøttekontroll (PAC), som gir klinikere muligheten til å stille inn både en backup-frekvens og en fast inspirasjonstid.

Utilsiktede lekkasjer er uunngåelige, spesielt for barnepasienter som ofte er på farten, eller som ennå ikke forstår at masken må has på.

 • ResMed-ventilatorer gir klinikere muligheten til å stille inn et ""kort Ti maks for barnepasienter, for å sørge for at hvert åndedrag avsluttes, selv om det skulle forekomme en stor lekkasje.

NIV kan brukes til å behandle akutt respirasjonssvikt.

 • Stellar™ er godkjent for barnepasienter på sykehus og hjemme.
 • Stellar™-seriene har en omfattende meny med alarmalternativer, samt integrert oksymetri, noe som gjør den ideell for bruk med ikke-invasiv ventilering på barn.
 • I tillegg kan begge bilevel-apparatene brukes med oksygen. Med Stellar™ kan opptil 30 l/min oksygen kobles direkte til apparatet, og tilbyr også overvåkningsalternativet FiO 2som er egnet for sykehusbruk.

For barnepasienter er det viktig å sørge for at bilevelapparatet har egnede alarmer.

 • De fleste ResMed ventilatorer inkluderer alarmer som strømbrudd og apparatsvikt.
 • Lumis™, Stellar™, Elisée™ og Astral™ tilbyr en omfattende meny av alarmalternativer, herunder en apnéalarm.

Utformet med tanke på dine barnepasienter.

 • Stellar™-ventilatorer lar klinikere bruke PAC-modus, noe som sørger for en spesifisert pustefrekvens og inspirasjonstid.
 • Alternativt kan Stellar™ gi klinikere muligheten til å stille inn Ti Min, noe som sørger for minimal inspirasjonstid i S- og ST-modus.

Barnepasienter kan foreskrives et oksymeter.

 • Stellar™-ventilatorer har mulighet for et integrert oksymeter med alarmer. Det integrerte oksymeteret forbedrer effektiviteten for helsepersonell.

Det er viktig for familier med barn som bruker NIV å kunne delta i normale aktiviteter og ekskursjoner som gir livskvalitet og muligheter til å knytte relasjoner.

 • Stellar™-ventilatorer er utstyrt med et internt batteri for ekstra mobilitet.
 • Batteriene gjør det enklere med kontinuerlig behandling for barnepasienter.
 • I tillegg kan mange ResMed-ventilatorer tilpasses ResMed Power Station II (RPS II), som kan gi fra åtte til seksten timers batterivarighet (avhengig av om ett eller to batterier brukes). (For eksempel har batteriet en brukstid på 8 timer i PAC-modus med trykkinnstillinger ved EPAP 5 cm H2O, IPAP 15 cm H2O og 20 bmp – to batterier kan kobles til samtidig.)