Respirasjonssvikt hos barnepasienter | ResMed
Respirasjonssvikt hos barnepasienter

Respirasjonssvikt hos barnepasienter

Barn har risiko for søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser (SDB), respiratorisk stress eller respirasjonssvikt hvis de har:

  • Øvre luftveisobstruksjon (forårsaket av adenoid- og tonsillhypertrofi, høy gane, laryngomalsi og mikrognati)1
  • Nedre luftveisobstruksjon eller restriksjon (forårsaket av bronkiektasi eller skoliose)1
  • Dårlig muskeltonus (ofte knyttet til medfødte lidelser inkludert muskelatrofi og dystrofi)1
  • Dårlig funksjon av pons medulla (hjernebroen) og/eller det sentrale nervesystemet (forårsaket av medfødt sentralt hypoventilasjonssyndrom eller ryggmargsskade) 1

Hvis unge barn blir smittet av en respiratorisk infeksiøs sykdom, har de også en risiko for akutte episoder med respiratorisk stress eller respirasjonssvikt, og kan trenge respirasjonsstøttebehandling i løpet av denne tiden.

Behandlingen av barne-SDB, respiratorisk stress og respirasjonssvikt strekker seg fra kirurgi til ikke-invasiv ventilasjon (NIV) til invasiv ventilasjon.

Referanser

  1. Cheifetz IM. Invasive and noninvasive paediatric mechanical ventilation.Respir Care. 2003 Apr;48(4):442-58