Ventilasjon for barnepasienter

Ikke-invasiv ventilasjon (NIV) har blitt brukt til å behandle søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser, respiratorisk stress og respirasjonssvikt hos voksne i de siste 30 årene, og bruken for barnepasienter har økt de siste 10 årene.

Respirasjonssvikt hos barnepasienter

Respirasjonssvikt hos barnepasienter

Finn ut mer om de unike behovene ved barneventilering og behandlingsløsningene fra ResMed.

ResMeds ventilasjonsløsning for barn

ResMeds ikke-invasive ventilasjonsløsning (NIV) for barn er utformet med tanke på komfort og compliance for unge pasienter, noe som gir sinnsro til omsorgspersoner og familiene deres.

ResMeds ventilasjonsløsning for barn

ResMeds ventilasjonsløsning for barn

ResMeds ikke-invasive ventilasjonsløsning (NIV) for barn er utformet med tanke på komfort og compliance for unge pasienter, noe som gir sinnsro til omsorgspersoner og familiene deres.

Spesielle hensyn for barnepasienter

Spesielle hensyn for barnepasienter

Det finnes en rekke spesielle hensyn å ta for barnepasienter som bruker ikke-invasiv ventilasjonsbehandling.