Ikke-invasiv ventilasjon (NIV) | ResMed
Ikke-invasiv ventilasjon (NIV)
Helsepersonell > Diagnose og behandling > Ventilasjon > Behandlinger > Ikke-invasiv ventilasjon (NIV)

Ikke-invasiv ventilasjon (NIV)

Ikke-invasiv ventilasjon (NIV) støtter pasientens respirasjon, uten behov for intubering eller trakeostomi. NIV gir effektiv behandling med mindre risiko for infeksjon, og forbedret overlevelse hos pasienter med respirasjonssvikt.1-3

Ikke-invasiv ventilasjon støtter pasienten ved å:

  • tilføre riktig inspiratorisk og ekspiratorisk trykk eller tidalvolum for å støtte deres individuelle ventilasjonsbehov
  • forbedre alveolær minuttventilasjon2
  • aktivere alveoler som har kollapset

Fordelene med ikke-invasiv ventilasjon

Der det er mulig, begynner ikke-invasiv ventilasjon, eller NIV, å bli ansett som det foretrukne behandlingsalternativet3 sammenlignet med invasiv ventilasjon, verden over. Egnet for pasienter på sykehuset eller i hjemmet, ikke-invasiv ventilasjon:

Gjør daglige aktiviteter enklere. Effektiv NIV-behandling kan hjelpe pasienter å bruke mer av lungekapasiteten sin. Dette vil i sin tur minske respirasjonsarbeidet,2 som gjør rutineaktivitetene enklere.

Bidrar til å lindre en rekke symptomer. Hodepine om morgenen, tretthet på dagtid og kortpustethet er bare noen av symptomene som oppleves på dagtid, som kan oppstå på grunn av lave oksygennivåer eller oppsamling av karbondioksid. Ved å bidra til å normalisere CO2 og O2-nivåene i kroppen, bidrar ikke-invasiv ventilasjon til å lette symptomer over tid, for å forbedre pasientens livskvalitet.1

Kan redusere innleggelsestid på sykehus og forhindre forverring av sykdom. Pasienter behandlet med ikke-invasiv ventilasjonsbehandling, har en tendens til å ha kortere innleggelsestid på sykehuset.1 Ved å sikre tilstrekkelig ventilasjon, kan NIV-pasienter unngå respirasjonssvikt. NIV-behandling er ofte foreskrevet for behandling i hjemmet, og er både praktisk og effektiv.

Tilstander behandlet med ikke-invasiv ventilasjon

Pasienten din har kanskje pustevansker og trenger hjelp fra en ventilator for å puste, som et resultat av en større medisinsk lidelse som:

Du kan også lese mer om -ventilasjon for barnepasienter.

Ikke-invasive ventilasjonsprodukter

ResMed tilbyr en rekke NIV-produkter for bruk på sykehuset eller i hjemmet.

Invasive ventilasjonsprodukter

I tillegg til våre NIV-produkter tilbyr også ResMed en rekke invasive ventilasjonsprodukter for bruk på sykehuset eller i hjemmet.

Referanser

  1. Robert D, Argaud L. Clinical review: long-term noninvasive ventilation. Crit Care. 2007
  2. International Consensus Conferences in Intensive Care Medicine: noninvasive positive pressure ventilation in acute Respiratory failure. Am J Respir Crit Care Med. 2001 Organized jointly by the American Thoracic Society, the European Respiratory Society, the European Society of Intensive Care Medicine, and the Société de Réanimation de Langue Française, and approved by ATS Board of Directors, December 2000
  3. Duke, G.J. Bersten, AD. Ikke-invasiv ventilasjon for akutt respirasjonssvikt hos voksne. Del II Kritisk behandling og gjenoppliving. 1999