Invasiv behandling (IV) | ResMed
IV (Invasiv behandling)

Invasiv behandling (IV)

Invasiv mekanisk ventilasjon kan bli et livreddende tiltak for pasientene dine med respirasjonssvikt og pustevansker. Begrepet 'invasiv' brukes hvis det involverer instrumenter som penetrerer via munnen (som for eksempel en endotrakeatube) eller huden (for eksempel en trakeotomitube gjennom et stoma, et kirurgisk hull i luftrøret) for å tjene som en kunstig luftvei.1

Målet for mekanisk ventilering er primært å tilføre oksygen, fjerne karbondioksid, minske respirasjonsarbeidet og reversere livstruende tilstander som for eksempel hypoksemi eller utilstrekkelig oksygenering av arterieblodet, og akutt progressiv respiratorisk acidose, eller opphopning av karbondioksid i blodet.1

Det finnes to slanger for invasiv mekanisk ventilasjon:

  • Standard endotrakealtube (ET) – satt inn via nesen eller munnen, sørger standard ET-en for en sikker luftvei når ballongen på cuffen er blåst opp og forseglet, og er mest brukt hos voksne pasienter med akutt respirasjonssvikt. Barnepasienter kan ha nytte av ET uten cuff.2
  • Trakeostomitube – satt inn via en stomi, en kirurgisk åpning i luftrøret. Trakeostomituben brukes hos pasienter som trenger langvarig mekanisk ventilasjon, og finnes med og uten cuff; trakeostomislanger med cuff forsegler luftveien for å kontrollere den mekaniske ventilasjonen, tuber uten cuff kan introduseres når pasienten er mer stabil.

Invasiv ventilasjon kan brukes ved akutt respirasjonssvikt, avvenning og for kronisk respirasjonssvikt når ikke-invasiv ventilasjon er umulig å administrere riktig. Det kan også brukes som et middel til å opprettholde en pasients luftveier i løpet av et kirurgisk inngrep, som for eksempel intubering gjort på intensivavdeling.

Enten den brukes i et sykehusmiljø eller hjemme (mekanisk hjemmeventilator), er invasiv mekanisk ventilasjon paret med ventilasjonsteknologi som kontinuerlig letter utskiftning av oksygen/karbondioksid.3  Hos ResMed leverer vi maskiner med flere moduser som bruker den siste teknologienfor den mest komfortable og effektive behandlingen. Bli kjent med utvalget vårt av ventilatorer for invasiv mekanisk ventilasjon.

Referanser

  1. Tobin M. Advances in mechanical ventilation. N Engl J Medi 2001; 344:1986-1996.
  2. Khine HH. et al. Comparison of cuffed and uncuffed endotracheal tubes in young children during general anesthesia. Anesthesiology. 1997 Mar; 86(3):627-31.
  3. Windisch, W. et al. Guidelines for Non-Invasive and Invasive Mechanical Ventilation for Treatment of Chronic Respiratory Failure. German Society for Pneumology (DGP): 640-652.