Hva er restriktiv lungesykdom? | ResMed
Hva er restriktiv lungesykdom?

Hva er restriktiv lungesykdom?

Restriktiv lungesykdom refererer til en gruppe torakale deformasjoner som forårsaker ineffektivt samarbeid mellom respirasjonsmusklene og brysthulen. Forstyrrelsene karakteriseres vanligvis av en restriktiv defekt og har det til felles at det potensielt kan føre til langvarig hyperkapnisk respirasjonssvikt.1

Den mest alminnelige brystveggabnormiteten som kan føre til respirasjonssvikt er torakoplastikk. Skoliose og/eller kyfoskoliose kan også forårsake alvorlig respirasjonssvikt.
Symptomer på respirasjonssvikt omfatter:

  • dyspné ved anstrengelse1
  • perifert ødem1
  • ortopné1
  • hodepine på morgenen,1
  • trøtthet1
  • dårlig søvnkvalitet1
  • dårlig appetitt.

Referanser

  1. Shneerson JM, Simonds AK. Ikke-invasiv ventilasjon for brystvegglidelser og nevromuskulære lidelser. Eur Respir J 2002; 20:480-487