Pasientresultater

NIV har vist seg å forbedre arterielle blodgasser på dagtid, og symptomer knyttet til respirasjonssvikt hos pasienter med en brystvegglidelse.1

  • Forbedret gassutveksling med økt PO2 og nedgang i PCO2
  • Forbedret hemodynamikk med redusert lungearterietrykk og økt funksjon i høyre ventrikkel.
  • Redusert respirasjonsarbeid
  • Normaliserte søvnmønstre med færre episoder med apné.
  • Færre sykehusinnleggelser
  • Forbedret livskvalitet
  • Lindring av dyspné

 

Referanser

  • 01

    Nickol AH, Hart N, Hopkinson NS, Moxham J, Simonds A, Polkey MI. (2005) Mechanisms of improvement of respiratory failure in patients with restrictive thoracic disease treated with non-invasive ventilation. Thorax Sep; 60(9):754-60

Mer restriktiv lungesykdom

Lær hvordan NIV kan hjelpe å forbedre livene til pasienter med restriktiv lungesykdom.

Ta deg tid til å lære opp hjemmepasientene dine til å vite når og hvordan de skal skifte ut ...