Pasientresultater | ResMed
Pasientresultater

Pasientresultater

NIV har vist seg å forbedre arterielle blodgasser på dagtid, og symptomer knyttet til respirasjonssvikt hos pasienter med en brystvegglidelse.1

  • Forbedret gassutveksling med økt PO2 og nedgang i PCO2
  • Forbedret hemodynamikk med redusert lungearterietrykk og økt funksjon i høyre ventrikkel.
  • Redusert respirasjonsarbeid
  • Normaliserte søvnmønstre med færre episoder med apné.
  • Færre sykehusinnleggelser
  • Forbedret livskvalitet
  • Lindring av dyspné

Referanser

  1. Nickol AH, Hart N, Hopkinson NS, Moxham J, Simonds A, Polkey MI. (2005) Mechanisms of improvement of respiratory failure in patients with restrictive thoracic disease treated with non-invasive ventilation. Thorax Sep; 60(9):754-60