Hvorfor skal OHS behandles? | ResMed
Hvorfor skal OHS behandles?

Hvorfor skal OHS behandles?

Hvis OHS forblir ubehandlet, kan det ofte føre til høyresidig hjertesvikt,1 pulmonal hypertensjon1 og polyglobuli,2 noe som bidrar til betydelig sykelighet og sannsynlig tidlig dødelighet.1 Så det er viktig å gjenkjenne OHS hos pasientene dine og få dem behandlet.

Indikasjoner for OHS inkluderer:

  • Overvektige pasienter som fortsetter å kjenne seg søvnig utover dagen og lider av hodepiner selv etter behandling med CPAP-behandling (kontinuerlig positivt luftveistrykk) for OSA. Disse pasientene kan til og med utvise en lav apné-hypopnéindeks (AHI).
  • Permanent lave oksygennivåer (mindre enn 90 %).
  • Dyspné ved anstrengelse siden pasienter med bare OSA generelt sett ikke får dyspné ved anstrengelse.

Mangelen på en alternativ årsak til hypoventilasjon er et viktig kriterium for diagnosen OHS.

Referanser

  1. Piper JP, Grunstein RR. Obesity hypoventilation syndrome. (2011) Am J Respir Crit Care Med 183:292-298
  2. Parameswaran, K, Todd, DC, Soth, M. Altered respiratory physiology in obesity. Can Respir J. 2006 13(4): 203 -210