Hva er OHS? | ResMed
Hva er OHS?

Hva er OHS?

OHS defineres som en kronisk hyperkapni på dagtid (PaCO 2> på over 45 mmHg) hos adipøse pasienter (de som har en BMI på 30 kg/m2), etter å ha utelukket alle andre årsaker til hypoventilasjon.1

Som resultat av dårlig respirasjon lider de med OHS av karbondioksid (hypoventilasjon) og utilstrekkelig oksygen i blodet (hypoksemi).

OHS-symptomer inkluderer:

  • Dyspné 2
  • Overdreven søvnighet på dagtid (EDS) 2
  • Hodepine på morgenen 2
  • Depresjon

Så mange som 90 % av pasientene med OHS lider også av obstruktiv søvnapné (OSA).

Referanser

  1. Olson AL, Zwillich C. The obesity hypoventilation syndrome. Am J Med. 2005 Sep 118(9): 948 -56
  2. Mokhlesi B, Kryger MH, Grunstein RR. (2008) Assessment and management of patients with obesity hypoventilation syndrome. Proc Am Thorac Soc 5:218–225