Pasientresultater

Det finnes mange positive resultater for OHS-pasienter som blir behandlet med NIV:

 • Forbedrede blodgasser i løpet av natten, som i sin tur forbedrer dem i løpet av dagen
 • Avlastede ventilasjonsmuskler1
 • Positiv effekt på lungefunksjon, spesielt når residualkapasiteten er økt2
 • Lavere dødelighet sammenlignet med OHS-pasienter som ikke er behandlet med NIV.3

Spesielle hensyn

 • OHS-pasienter krever et høyt nivå av medisinsk behandling, og er oftere innlagt på sykehus. (8,6 ganger høyere enn for de generelle kontrollsubjektene i befolkningen)3
 • Det er funnet at OHS-pasienter har hatt 11,2 legebesøker i året, sammenlignet med 5,7 besøker for kun ekstremt overvektige pasienter. 3.
 • Effektiv behandling av OHS har vist en vesentlig nedgang i legeutgifter og en 68,4 % nedgang i årlige sykehusdager. 3.

Referanser

 • 01

  Contal O, Carnevale C, Borel JC, Sabil A, Tamisier R, Levy P, Janssens JP, Pepin JL. Pulse transit tima as a measure of respiratory effort under nonivasive ventilation. Eur Respir J. 2013 41(2):346-53

 • 02

  Budweiser, S., Hitzl A.P., Jörres, R.A., Schmidbauer, K., Heinemann, F., Pfeifer, M., (2007). Health-related quality of life and long-term prognosis in chronic hypercapnic respiratory failure: a prospective survival analysis. Respir Res 8(17): 92

 • 03

  Berg G, Delaive K, Manfreda J, et al. The use of healthcare resources in obesity hypoventilation syndrome. Chest. 2001 120: 377 -383

Mer adipositas hypoventilasjons­syndrom

OHS defineres som en kronisk hyperkapni på dagtid hos adipøse pasienter, etter å ha utelukket ...