Behandlingsalternativer for NMD | ResMed
Behandlingsalternativer for NMD

Å behandle respirasjonsinsuffisiens forårsaket av NMD

Å behandle en pasient med respirasjonssvikt forårsaket av NMD, kan bidra til å lindre noen av symptomene for dårlig respirasjon, blant annet:

 • Nattlig hypoventilasjon (ortopné, hyperkapni og oksygendesaturasjoner), som kan forekomme før utviklingen av daglig hyperkapni1
 • økt generell svakhet
 • dysfagi
 • dyspné ved anstrengelse og i hvile
 • tretthet
 • søvnighet
 • hodepine om morgenen
 • konsentrasjonsvansker
 • humørsvingninger

Den ideelle behandlingen for respirasjonssvikt hos NMD-pasienter er ikke-invasiv ventilasjon (NIV).

ResMeds NIV-løsning

ResMed er dedikert til å forbedre livskvaliteten for NMD-pasienter ved bruk av NIV-systemer i hjemmet.

De siste årene har NIV brukt med en lekkasjekrets og et volumsikret mål, blitt etablert som en meget effektiv metode for å redusere PtcCO2.

ResMed sin volumsikrede modus, iVAPS (intelligent volumsikret trykkstøtte) ikke bare sikrer målvolumet, men også alveolær ventilasjon, ved å kompensere for dødrom-ventilasjon. Dette er særlig viktig da pasientenes tilstand endrer seg i løpet av natten, som for eksempel når respiratorisk driv er hindret under REM-søvn, eller når pasientene flytter seg til en liggende stilling.

Noen ResMed-ventilatorer har også NIV + trigger-teknologi som er så sensitiv at den kan registrere selv det svakeste åndedrettet, og trigger ventilatoren til å levere det neste åndedrettet for pasienten, så respirasjonen ikke blir forsinket.

iVAPS er tilgjengelige i følgende ResMed-apparater brukt til å behandle respirasjonslidelser knyttet til NMD: 

Spesielle hensyn

Ventilatoravhengighet vil sannsynligvis øke over tid med progressiv NMD. Derfor kan det også bli nødvendig å endre ventilatorinnstillinger.

 • ResMeds serie med ventilatorer dekker behov både for pasienter som er ikke-avhengige, og til og med pasienter som er helt avhengige av ventilasjon. For ekstra fleksibilitet, tilbyr ResMed ventilatorer ofte både ikke-invasive og invasive alternativer.
 • ResMeds avanserte datainnsamlingskapasitet (datalagring på apparat og kort med høyoppløselige flow- og trykkdata, prosentandel av spontane pust, AHI, volum, respirasjonsfrekvens, synkroniseringsinformasjon, overvåking av SpO2 ) og ResScanTM-programvaren gir klinikere tilgang til detaljerte data for feilsøking og overvåkning av pasientprogresjon.

Nevromuskulære pasienter kan også ha obstruktiv søvnapné (OSA).

Hvis OSA forekommer, må EPAP titreres for å overkomme kollaps av øvre luftveier.

 • AHI-data som vises på Stellar-informasjonsskjermen eller med ResScan TM kan hjelpe til med å identifisere behov for EPAP-justeringer.
 • Høyoppløselige flowdata kan hjelpe med å titrere EPAP og identifisere PEEPi.

Det er svært viktig å opprettholde pålitelig synkronisering av trigging og cycling mellom pasienten og apparatet.

Vsync-lekkasjehåndteringsalgoritmen arbeider synkront med TiControl-funksjonen. Vsync overvåker og kompenserer for lekkasje ved å justere baseline-flow kontinuerlig og automatisk, mens TiControl sørger for minimum og maksimum inspirasjonstid.

Trigger- og cyclejustering kan også hjelpe med synkronisering.

Ekstra hjelpemidler til bruk sammen med ventilatoren, som munnstykkeventilasjon med et munnstykke festet til støtten på en rullestol, kan være nyttig.

Flere ResMed ventilatorer kan brukes med et munnstykke.

Sekretfjerning ved bruk av NIV-teknikker2

Stellar-, VS III- og Elisée-ventilatorene gir klinikere muligheten til å stille inn to programmer. Ett av disse kan stilles inn til å bistå i sekretfjerningsteknikker.

Batteri-backup gir pasienter ekstra mobilitet.

Stellar-ventilatorer har interne batterier.

Alle ResMed-apparater er kompatible med ResMed Power Station II, et eksternt batteri som gir opp til 8* ekstra timer med strøm, eller 16* timer hvis to batterier er koblet sammen..

*8 timer per batteri i PAC-modus ved EPAP 5 cmH2O, IPAP 15 cmH2O og 20 bpm (to batterier kan kobles til samtidig)

Det er svært viktig å overvåke pasienten og vedkommendes progresjon under alle stadier av ventilasjon.

ResMeds avanserte databehandlingsløsninger (datalagring på apparat og kort med høyoppløselige flow- og trykkdata, brukstimer, volum, prosentandel spontane pust, respirasjonsfrekvens, AHI, SpO2 og synkroniseringsinformasjon), inkludert ResScan-programvaren, gir klinikere tilgang til detaljerte data for feilsøking og overvåkning av pasientprogresjon etter behov. Enkelte ResMed-ventilatorer, som Stellar eller Astral, kan vise sanntidsdata (som flow- og trykkurver), samt sammendrag av data på selve apparatet.

Overvåkning av behandling i sanntid gjør det mulig med titrering av pasienten, optimal oppfølging og justering av innstillingene i takt med sykdomsprogresjonen.3

Referanser

 1. Ward SA, Chatwin M, Heather S, Simonds AK. Randomisert, kontrollert studie av ikke-invasiv ventilasjon (NIV) for nattlig hypoventilasjon hos pasienter med nevromuskulær sykdom og brystsykdom med normokapni på dagtid. Thorax 2005; 60:1019-1024.
 2. C Senent et al. En sammenligning av assisterte hosteteknikker hos stabile pasienter med alvorlig respirasjonsinsuffisiens på grunn av amyotrofisk lateralsklerose. Amyotrofisk lateralsklerose. 2011; 12:26–32.
 3. Janssens JP, Borel JC, et al. Nattlig overvåking av ikke-invasiv ventilasjon i hjemmet: Enkle verktøy bidrar, som pulsoksymetri, kapnografi, innebygd ventilator-programvare og autonome markører for søvnfragmentering. Thorax 2011; 66:438-445.