Pasientresultater | ResMed
Pasientresultater

Pasientresultater

NIV har vist seg å forbedre arterielle blodgasser på dagtid, og symptomer knyttet til respirasjonssvikt for NMD-pasienter1-3.

 • Mindre svakhetsfølelse
 • Forbedret svelging
 • Redusert dyspné
 • Mindre tretthetsfølelse og søvnighet
 • Færre morgenhodepiner
 • Bedre konsentrasjon
 • Bedring i humøret.

Hos pasienter med amyotrofisk lateralsklerose (ALS), førte NIV til forbedret livskvalitet og forbedringer i søvnrelaterte symptomer.

Hos pasienter uten alvorlig bulbær dysfunksjon,4 forlenger NIV overlevelse med 7 måneder.

Hos pasienter med Duchenne muskeldystrofi (DMD):

 • En retrospektiv gjennomgang av 100 påfølgende pasienter, født mellom 1970 og 1990, fant at ikke-invasiv ventilasjon forbedret overlevelsen. Kirurgisk inngrep i ryggraden økte ikke forsert vitalkapasitet, men førte til økt median overlevelse i kombinasjon med ventilasjon om natten.5
 • Betydelig reduksjon i antall innleggelsesdager på sykehuset for pasienten.6

Referanser

 1. Ward SA, Chatwin M, Heather S, Simonds AK. Randomisert, kontrollert studie av ikke-invasiv ventilasjon (NIV) for nattlig hypoventilasjon hos pasienter med nevromuskulær sykdom og brystveggsykdom med normokapni på dagtid. Thorax 2005; 60:1019-1024
 2. C Senent et al. En sammenligning av assisterte hosteteknikker hos stabile pasienter med alvorlig respirasjonsinsuffisiens på grunn av amyotrofisk lateralsklerose. Amyotrofisk lateralsklerose. 2011; 12:26–32
 3. Rabec et al. Vurdering av ikke-invasiv ventilasjon ved bruk av et overvåkingssystem koblet til en ventilator: A bench-to-bedside study. Eur Respir J 2009; 34:902-913
 4. Bourke SC, et al. Noninvasive ventilation in ALS: Indications and effect on quality of life. Neurology 2003; 61:171–177
 5. Eagle M, Bourke J, Bullock R, et al. Managing Duchenne muscular dystrophy—the additive effect of spinal surgery and home nocturnal ventilation in improving survival. Neuromuscular Disorders 2007; 17:470–5
 6. Leger P, Bedicam JM, Cornette A et al. Nasal intermittent positive pressure ventilation. Long term follow up in patients with severe chronic respiratory insufficiency. Chest 1994; 105:100–105