Få det meste ut av behandlingen | ResMed
Få det meste ut av behandlingen

Få mest mulig ut av ventilasjonsbehandlingen

Etterlevelse i behandlingen er kritisk for pasienter som mottar ikke-invasiv ventilasjon.

iVAPS utgjør hele forskjellen

En nylig studie1 har vist at pasienter på en ResMed-ventilator med iVAPS-teknologi har blitt i behandling i 60 minutter lenger (per økt) enn når behandlet med standard trykkstøttemoduser (PS).

Pasienter foretrakk iVAPS, som i sin tur kan føre til lenger bruk av NIV. Studien konkluderte med at iVAPS "kan oppmuntre pasienter som er i ferd med å venne seg til NIV til å etterleve behandlingen".1

Ventilatoriske resultater kan oppnås med mindre trykkstøtte.

Respirology Journal-studien angir at iVAPS forbedrer blodgasser like effektivt som en standard PS-modus, med den ekstra fordelen at det kreves mindre samlet trykkstøtte.1

iVAPS tilpasser automatisk trykkstøttenivået for å møte det innstilte alveolære målet – og gir slik høyere trykkstøtte ved behov, og mindre når det ikke er behov. Denne automatiske responsen reduserer problemer som har vært forbundet med det å stille inn en generelt mye høyere trykkstøtte, som kun er nødvendig i en begrenset periode av behandlingen.

iVAPS – gjør eksperttitrering enkelt

Jaye-studien1 antyder at iVAPS-er kunne lindre noen av de komplekse og tidskrevende elementene som kreves for en effektiv konfigurering av NIV. Funnene konkluderer: "iVAPS er like effektiv som trykkstøtte initiert av dyktig helsepersonell i kontroll av nattlig hypoventilasjon. Den kan lette bruken av NIV uten omfattende tidligere teamerfaring."

iVAPS spiller en viktig rolle i å oppnå behandlingsresultater for pasientene dine – fra å sette opp pasienter enkelt og hjelpe dem til å akseptere NIV, til å få dem til å holde fast ved behandling.

Intelligent, automatisk og personlig, tilbyr denne avanserte teknologien med en intelligent backupfrekvens et smart valg av ypperste kvalitet i NIV.

Les mer om iVAPS

Referanser

  1. Kelly, JL et al. Randomisert studie av "intelligent" autotitrerende ventilasjon versus ikke-invasiv ventilasjon med standard trykkstøtte: Innvirkning på behandlingsetterlevelse og fysiologiske resultater. Respirology. 2014 May;19(4):596-603.