Utskifting av utstyr | ResMed
Utskifting av utstyr

Utskifting av utstyr

En kritisk faktor i å hjelpe pasienter med å forbli compliante og komfortable under behandling, er å skifte ut utstyret deres når det er nødvendig.

Ta deg tid til å lære opp pasientene dine til å vite når og hvordan de skal skifte ut komponentene i produktene sine, og hvordan dette henger sammen med komfort og effektiv behandling.

Delene som må skiftes ut mer regelmessig, inkluderer slanger, filtre og masker