Nevromuskulær sykdom (NMD)

Nevromuskulær sykdom (NMD) er et vidt begrep som omfatter mange sykdommer og lidelser som kan hemme muskelfunksjon, enten direkte via intern muskelpatologi, eller indirekte via nervepatologi.

 

Hva er nevromuskulær sykdom (NMD)?

Nevromuskulær sykdom (NMD) er et vidt begrep som omfatter mange sykdommer og lidelser som kan hemme muskelfunksjon, enten direkte via intern muskelpatologi, eller indirekte via nervepatologi.

Å behandle respirasjonsinsuffisiens forårsaket av NMD

Å behandle en pasient med respirasjonssvikt forårsaket av NMD, kan bidra til å lindre noen av symptomene for dårlig respirasjon.

Å behandle respirasjonsinsuffisiens forårsaket av NMD

Å behandle respirasjonsinsuffisiens forårsaket av NMD

Å behandle en pasient med respirasjonssvikt forårsaket av NMD, kan bidra til å lindre noen av symptomene for dårlig respirasjon.

Få mest mulig ut av ventilasjonsbehandlingen

Få mest mulig ut av ventilasjonsbehandlingen

Hvordan få det meste ut av ventilasjonsbehandling for NMD-pasienter.

Pasientresultater

Finn ut om fordelene ved behandling av NMD-pasienter med NIV.

Pasientresultater

Pasientresultater

Finn ut om fordelene ved behandling av NMD-pasienter med NIV.

Utskifting av utstyr

Utskifting av utstyr

Ta deg tid til å lære opp hjemmepasientene dine til å vite når og hvordan de skal skifte ut komponentene i produktene sine, og hvordan dette henger sammen med komfort og effektiv behandling.