Oksygen og KOLS | ResMed
Oksygen og KOLS

Oksygen og KOLS

Dokumentasjon viser at langtids-oksygenbehandling (LTOT) kan være til fordel for pasienter med KOLS. En Cochrane-gjennomgang av randomiserte kontrollerte studier fant at LTOT forbedret overlevelsen for KOLS-pasienter med alvorlig hypoksemi.1

Retningslinjer fra American Thoracic Society (ATS) anbefaler også at 'pasienter med en stabil sykdom som er medikamentelt opptitrert, med PaO2<<7,3kPa (55 mmHg) (svarer til en SaCO2 på ca 88%), bør motta LTOT”.2

Imidlertid viser studier at oksygen ikke er til hjelp ved hyperkapni forårsaket av svikt i det ventilatoriske systemet som en langsiktig konsekvens av KOLS, dvs. respirasjonssvikt type 2.3

Referanser

  1. Cranston, J. et al. Domiciliary oxygen for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Review 
  2. Nettside for American Thoracic Society: Appropriate Candidates For Long‐Term Oxygen Therapy
  3. Burt Christiana, Arrowsmith, Joseph. Respiratory Failure. Surgery 2009;27:475–479.