Ikke-invasiv ventilasjon (NIV) i behandling av KOLS | ResMed
NIV-ventilasjon i behandling av KOLS

NIV-ventilasjon i behandling av KOLS

Nyere studier har vist at ikke-invasiv ventilasjon (NIV) i hjemmet ved bruk av adekvat trykkstøtte hos stabile hyperkapniske KOLS-pasienter, kan redusere antallet sykehusinnleggelser og bedre dødligheten.1

Utgivelsen av en banebrytende studie i Lancet Respiratory Medicine fant at pasienter med kronisk stabil KOLS, som ble gitt NIV-behandling i hjemmet, hadde forbedret overlevelse og livskvalitet.1

Studien med 195 pasienter med stabil GOLD-stadium IV-KOLS med standardbehandling, randomiserte pasienter til en kontrollgruppe eller til NIV-behandling med mål å skulle redusere baseline-PaC02 med 20 % eller mer, eller oppnå PaC02 -verdier lavere enn 6,5 kPa (48,1 mm Hg).

Resultatene viste at NIV med adekvat trykkstøtte resulterte i en 1 års-dødelighetsrate på 11,8 % i NIV-gruppen, sammenlignet med 33,3 % i kontrollgruppen (HR 0,24 %, CI 0,11–0,49; p=0,0004).1

Pasienter som ble randomisert til NIV-behandling i hjemmet, hadde også en vesentlig forbedring i helserelatert livskvalitet, målt etter den globalt anerkjente St George's Respiratory Questionnaire-skåren.1

Disse nyeste dataene føyer seg til en voksende bevismengde som viser at stabile hyperkapniske KOLS-pasienter kan få vesentlige fordeler av NIV, særlig hvis forbedring av baseline-PaCO2 er det kliniske målet.1 2

En retrospektiv studie av sykehusinnlagte hyperkapniske pasienter med KOLS fant at de som mottok NIV-behandling etter utskriving, hadde forbedret hendelsesfri overlevelse (p=<0,0001) sammenlignet med lignende pasienter som ikke ble behandlet med NIV. Pasienter som fikk NIV-behandling, hadde også mindre sannsynlighet å bli innlagt på sykehus på nytt sammenlignet med ikke-behandlede pasienter (40 % kontra 75 % p=<0,0001).3

Referanser

  1. Koehnlein, T et al. Non‐invasive positive pressure ventilation for the treatment of severe, stable chronic obstructive pulmonary disease: a prospective, multicentre, randomised, controlled clinical trial. Lancet Resp Med 2014;2:698‐705.
  2. Mark Elliott, Domiciliary NIV for COPD: where are we now? Lancet Resp Med 2014;2:672‐673.
  3. Galli, J Krakhne, J. et al. Respiratory Medicine 2014; 108:722‐728.