iVAPS i behandling av KOLS | ResMed
iVAPS i behandling av KOLS

iVAPS i behandling av KOLS

Forbedret gassutveksling

ResMeds iVAPS-behandling (intelligent volumsikret trykkstøtte) opprettholder alveolær målventilasjon, forbedrer gassutveksling og reduserer CO₂-nivåene hos hyperkapniske pasienter. Ved bruk av avansert teknologi kombinerer iVAPS fordelene med trykkstøtteventilasjon med sikkerheten av et målvolum, og opprettholder alveolær ventilasjon selv om respirasjonsfrekvensen til pasienten endrer seg.

Studier har vist at iVAPS er like effektiv som høytrykks-NIV i å øke minuttventilasjon (MV) hos ekstremt overvektige pasienter med KOLS.1

I en annen studie var iVAPS mest effektiv i å redusere nattlig  hyperkapni hos KOLS-pasienter sammenlignet med høytrykks-NIV (p=0,003). Det var også en tendens mot mer fredelig søvn hjemme for pasienter som var randomisert til iVAPS, sammenlignet med pasienter med høytrykks-NIV.2

Gjør eksperttitrering enkelt

Ifølge eksperter kan iVAPS hjelpe å forenkle opprettelsen av en effektiv langvarig NIV hos stabile hyperkapniske KOLS-pasienter, fordi den bruker forhåndsdefinerte innspirasjonstrykknivåer, ulikt høytrykks-NIV, ikke krever titrering av IPAP over flere dager.2

En annen studie finner også at iVAPS kan lindre noen av de mer komplekse tidkrevende elementene som kreves for en effektiv konfigurering av NIV-behandling. 1Forskerne konkluderte med at "iVAPS er like effektiv som trykkstøtte påbegynt av faglært helsepersonell i kontrollen av nattlig hypoventilering." Det kan lette bruken av NIV uten omfattende tidligere teamerfaring, sa de i studien sin som ble utgitt i European Respiratory Journal.

60 minutter lenger3

En annen fordel med iVAPS er at det kan bidra til å løse utfordringene med å få pasientene til å holde fast ved NIV-behandling på lang sikt.

Dokumentasjon fra en studie viste at pasienter behandlet med iVAPS for første gang holdt fast ved behandlingen 60 minutter lenger (per økt) sammenlignet med behandling som brukte standard trykkstøttemoduser.3

Studien konkluderte med at iVAPS "kan oppmuntre pasienter som er i ferd med å venne seg til NIV til å holde fast ved behandlingen".3

Intelligent, automatisk og personlig, tilbyr denne avanserte teknologien med en intelligent backup-frekvens (iBR) et smart valg for å administrere pasienter med kronisk stabil KOLS.

Referanser

  1. Ekkernkamp, E. et al. Minuttventilasjon under spontan respirasjon, høyintensiv ikke-invasiv positiv trykk-ventilering og intelligent volumassistert trykkstøtte ved hyperkapnisk KOLS. Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2014; 11:52‐58.
  2. Ekkernkamp, E. et al. Impact of intelligent volume‐assured pressure support on sleep quality in stable hypercapnic chronic obstructive pulmonary disease patients: a randomized, crossover study. Respiration 2014; utgitt på nettet.
  3. Jaye J, Kelly J, et al. Eur Respir J 2012; 40: Suppl. 56, 519s.