KOLS behandlingsalternativer | ResMed
KOLS behandling­salternativer
Helsepersonell > Diagnose og behandling > Ventilasjon > KOLS > KOLS behandling­salternativer

KOLS behandlings­alternativer

Målet ved behandling av stabil KOLS er umiddelbar lindring og reduksjon av virkningene av symptomene, såvel som å redusere risikoen for fremtidige eksaserbasjoner.1 I henhold til global strategi for diagnose, administrering og forebygging av KOLS1, skal alle pasienter som røyker, oppfordres til å slutte.

Veiledningen slår også fast at grunnpilarene i behandlingen er legemidler med bronkodilatatorer og kortikosteroider, for pasienter i alle stadier av sykdommen som drar nytte av lungerehabiliteringsprogrammer.

Tilleggsoksygen kan anbefales for KOLS-pasienter med kronisk respirasjonssvikt som har alvorlig hvilende hypoksemi, som et middel for å forbedre blodoksygennivåene.1

NIV-ventilasjon i behandling av KOLS

Nyere studier har vist at ikke-invasiv ventilasjon (NIV) i hjemmet ved bruk av adekvat trykkstøtte hos stabile hyperkapniske KOLS-pasienter, kan redusere antallet sykehusinnleggelser og bedring når det gjelder dødelighet.

Les mer

iVAPS i behandling av KOLS

ResMeds iVAPS-behandling (intelligent volumsikret trykkstøtte) opprettholder alveolær målventilasjon, forbedrer gassutskiftning og reduserer CO₂-nivåene hos hyperkapniske pasienter.

Les mer

Våre produkter

Gjennom vårt utvalg av ventilatorer for behandling i hjemmet, er ResMed dedikerte til å forbedre livskvaliteten for KOLS-pasienter. Flere NIV-systemer er tilgjengelige for KOLS-pasienter å bruke i hjemmet.

Les mer

Oksygen og KOLS

Dokumentasjon viser at langtids-oksygenbehandling (LTOT) kan være til fordel for pasienter med KOLS. En Cochrane-gjennomgang av randomiserte kontrollerte studier fant at LTOT forbedret overlevelsen for KOLS-pasienter med alvorlig hypoksemi.

Les mer