KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) | ResMed
KOLS

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)

KOLS er en alvorlig progressiv langvarig lungesykdom som anslås å påvirke 9–10 % voksne over 40 år. 1 De siste tallene fra Verdens Helseorganisasjon2viser at 65 millioner mennesker rundt om i verden lever med moderat til alvorlig KOLS.

Det neste tiåret er antall dødsfall tilknyttet KOLS anslått å øke med mer enn 30 %, og bli den tredje største dødsårsaken på verdensbasis innen 2030.2

I over 25 år har ResMed arbeidet for å forbedre livene til mennesker med KOLS og andre respirasjonslidelser. Vi jobber kontinuerlig med nyskapning for å produsere mer avanserte løsninger for mennesker med disse lidelsene.

KOLS behandlingsalternativer

Målet ved behandling av stabil KOLS er umiddelbar lindring og reduksjon av symptomene, såvel som å redusere risikoen for fremtidige eksaserbasjoner.1 I henhold til global strategi for diagnose, administrering og forebygging av KOLS, skal alle pasienter som røyker, oppfordres til å slutte.

Les mer

The HOT-HMV study

The HOT-HMV trial shows that home mechanical ventilation (HMV) combined with home oxygen therapy (HOT) significantly reduces the risk of hospital readmission or death in severe COPD patients after an acute COPD exacerbation requiring NIV.

Les mer

What is COPD? The problem, symptoms and diagnosis

Overview of COPD including signs and symptoms, causes, stages, treatment, economics and patient outcomes. A global problem with economic consequences.

Les mer

Treatment options and outcomes

Although there is currently no cure for COPD, treatments are available to help patients with their day-to-day relief and long-term disease management.

Les mer

Non-invasive ventilation for COPD. Can it help?

Like all forms of mechanical ventilation, non-invasive ventilation supports a patient’s breathing.

Les mer

ResMed’s intelligent non-invasive ventilation solutions suitable for COPD

ResMed offers you intelligent non-invasive ventilation solutions that can help you tailor treatment to the unique and changing needs of your patients. From ventilators and masks to oxygen options and accessories, ResMed’s solutions work together to help patients breathe easier as they manage their condition.

Les mer