Behandlingsalternativer for snorking og obstruktiv søvnapné | ResMed
Behandlings-alternativer for snorking og obstruktiv søvnapné
Helsepersonell > Diagnose og behandling > Snorking > Behandlings-alternativer for snorking og obstruktiv søvnapné

Behandlings-alternativer for snorking og obstruktiv søvnapné

Behandling av snorking avhenger av mange faktorer, men de to viktigste faktorene er disse: 

  • Snorker pasienten gjennom nesen eller halsen?
  • Har du pasienter som snorker OG har obstruktiv søvnapné (OSA)?

Hos ResMed har vi løsninger for hals-snorkere med og uten søvnapné. Dette gjelder for både mild til moderat OSA og mer alvorlige tilfeller av OSA. 

Hals-snorkere uten søvnapné

Pasientene faller innunder denne kategorien dersom de har blitt testet for søvnapné og har oppnådd en måling på under 5 på apné-hypopnéindeksen (AHI). Dersom du ikke vet pasientens AHI-nivå, anbefaler vi at du utfører en søvntest eller henviser pasienten til en kollega som kan utføre den. Ved å forstå pasientens søvnapné kan du velge riktig behandlingsform. 

Hos ResMed tror vi på at den mest effektive behandlingen for hals-snorkere er skreddersydde søvnapnéskinner (MRD-er) som Narval CC.1,2 Søvnapnéskinner (MRD-er) – virker ved å holde underkjeven i en posisjon som forhindrer kollaps av luftveiene og utvider rommet bak tungen, for å hindre apné og snorking.

Snorker pasienten gjennom nesen? Hvis det er tilfellet, anbefaler vi ikke søvnapnéskinner, da det ikke vil løse pasientens problemer. Vi anbefaler pasienten i så fall å undersøke andre alternativer, som nesespray, snorkeplaster, hakestropp med mer. Besøk din lokale søvnforening for anbefalinger.  

Hals-snorkere med mild til moderat OSA 

Hvis pasientens AHI nivå ligger mellom 5 og 30, kan ResMed tilby både Narval MRD og et omfattende utvalg behandlingsformer for CPAP. Søvnapnéskinner har blitt klinisk bevist å være et alternativ til CPAP-behandling for snorkere med mild til moderat OSA.2,3,4 De har større grad av aksept, så det er større sjanse for at brukerne fortsetter behandlingen.3 Blant de regelmessige brukerne er det nesten like effektivt som CPAP når det gjelder å redusere AHI-nivåene.5

Hals-snorkere med alvorlig OSA

Hvis pasientens AHI-nivå er over 30, vil du anbefale PAP-behandling som førstevalg.  Det finnes flere typer PAP-behandling, inkludert APAP, CPAP og bilevelbehandling. ResMed har et stort utvalg av masker, skinner og tilbehør for å gjøre PAP-behandlingen mest mulig komfortabel og minst mulig forstyrrende.

Hvis pasienten har demonstrert at de ikke klarer å bli vant til PAP-behandling, eller får allergiske reaksjoner, kan en søvnspesialist foreskrive en søvnapnéskinne. I den største multinivå-studien i sitt slag, viste det seg at brukere med alvorlig OSA som regelmessig brukte Narval CC hadde like stor sjanse til å redusere AHI-nivåene sine med 50 % som brukere med mild til moderat OSA. 6

Andre alternativer for å slutte å snorke inkluderer operasjon og behandling med radiofrekvens.

Referanser

  1. Vecchierini MF & al. A custom-made mandibular repositioning device for obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome: the ORCADES study. Sleep Med. 2016 Mar;19:131-40. doi: 10.1016.
  2. Lim et al. Oral appliances for OSA. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3.
  3. Practice Parameters for the Treatment of Snoring and Obstructive Sleep Apnea with Oral Appliances: An Update for 2005, AASM report, Sleep 2006;29(2): 240-243, US Guidelines.
  4. Non-CPAP therapies in obstructive sleep apnoea, ERS task force. Eur Respir J. 2011 May;37(5):1000-28, Systematic Review. Recommendations (European).
  5. B. Fleury et al. OSAHS treatment with mandibular advancement oral appliance. Rev Mal Respir. 2010 Oct;27 Suppl 3:S146-56. Systematic Review. Recommendations (France).
  6. Vanderveken OM. Objective measurement of compliance during oral appliance therapy for sleep-disordered breathing. Thorax. 2013 Jan;68(1):91-6.