Om søvnapnéskinner | ResMed
Om søvnapnéskinner
Helsepersonell > Diagnose og behandling > Snorking > Om søvnapnéskinner

Om søvnapnéskinner

Takket være en mengde av klinisk forskning, har søvnapnéskinner i løpet av det siste tiåret blitt anerkjent som en effektiv løsning for snorking, så vel som et alternativ til behandling med CPAP hos pasienter med mild til moderat obstruktiv søvnapné (OSA).1,2,3

I de siste tilfellene er den gjennomsnittlige sykdomslindringen ved behandlingen med søvnapnéskinne, som tar hensyn til både AHI reduksjon og compliance, 51,1 %. Dette er omtrent det samme som er rapportert for CPAP (50 %).4 Disse resultatene stemmer med hypotesen om at behandling med søvnapnéskinne, til tross for å være underlegen CPAP når det gjelder AHI reduksjon, kan ha en tilsvarende justert AHI og effekt på grunn av høyere compliance.4

 

Narval CC-søvnapnéskinnene har et høyt compliancenivå

Her hos ResMed utførte vi en undersøkelse over fem år – den største av sitt slag –blant 365 brukere, og fant ut at regelmessig bruk av ResMeds Narval CC™ søvnapnéskinne førte til at høy snorking forsvant hos nesten 9 av 10 brukere5 Det reduserte også OSA-nivået med nesten 50 % hos nesten 8 av 10 brukere.5

 

To typer søvnapnéskinner: skreddersydd og «rett fra hyllen»

Det finnes to typer søvnapnéskinner på markedet: skreddersydde skinner som Narval CC, og termoplastiske som pasienten selv setter inn. En fersk sammenligningsstudie viste at en skreddersydd søvnapnéskinne er dobbelt så effektiv når det gjelder å redusere snorking enn ikke skreddersydde termoplastiske søvnapnéskinner3. Den har et høyere compliancenivå – 94 % mot 69 % – og pasientene vil sannsynligvis foretrekke den (82 %).4

 

Referanser

  1. Practice Parameters for the Treatment of Snoring and Obstructive Sleep Apnea with Oral Appliances: An Update for 2005, AASM report, Sleep 2006;29(2): 240-243, US Guidelines
  2. Non-CPAP therapies in obstructive sleep apnoea, ERS task force. Eur Respir J. 2011 May;37(5):1000-28, Systematic Review. Recommendations (European)
  3. B. Fleury et al. OSAHS treatment with mandibular advancement oral appliance. Rev Mal Respir. 2010 Oct;27 Suppl 3:S146-56. Systematic Review. Recommendations (France)
  4. Vanderveken OM. Objective measurement of compliance during oral appliance therapy for sleep-disordered breathing. Thorax. 2013 Jan;68(1):91-6.
  5. Vecchierini MF & al. A custom-made mandibular repositioning device for obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome: the ORCADES study. Sleep Med. 2016 Mar;19:131-40. doi: 10.1016. Two-year follow-up results.