Snorking | ResMed
Snorking

Snorking

Snorking er vanlig: 1 av 3 menn snorker regelmessig, og prosentandelen øker med alderen.1 Den totale alminnelige forekomsten av snorking hos voksne er 34,61 %.1

 

Viktige fakta om snorking

Snorking kan ha en ødeleggende effekt på pasientens liv. De er gjerne ikke de første til å oppdage at de har et problem. Det er som oftest personen de sover sammen med som klager.

Les mer

Hvorfor snorker enkelte pasienter?

Både snorking og obstruktiv søvnapné (OSA) har samme opprinnelse: hindring av de øvre luftveiene, forårsaket av slappe muskler i halsen.

Les mer

Behandlings-alternativer for snorking og obstruktiv søvnapné

ResMed har behandlingsalternativer som inkluderer CPAP og søvnapnéskinner, for snorkere med søvnapné og uten.

Les mer

Om søvnapnéskinner

Søvnapnéskinner kan brukes for å stanse snorking, og har blitt klinisk bevist å være et alternativ2 for behandling av mild til moderat obstruktiv søvnapné (OSA).

Les mer

Referanser

  1. Teculescu D & al. Habitual snoring. Prevalence and risk factors in a sample of the French male population. Revue des Maladies Respiratoires, 2007 Mar, 24(3 Pt 1):281-7. 
  2. Vecchierini MF & al. A custom-made mandibular repositioning device for obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome: the ORCADES study. Sleep Med. 2016 Mar;19:131-40. doi: 10.1016.