Snorking

Snorking er vanlig: 1 av 3 menn snorker regelmessig, og prosentandelen øker med alderen.1 Den totale alminnelige forekomsten av snorking hos voksne er 34,61 %.1

Viktige fakta om snorking

Snorking kan ha en ødeleggende effekt på pasientens liv. De er gjerne ikke de første til å oppdage at de har et problem. Det er som oftest personen de sover sammen med som klager.

Hvorfor snorker enkelte pasienter?

Både snorking og obstruktiv søvnapné (OSA) har samme opprinnelse: hindring av de øvre luftveiene, forårsaket av slappe muskler i halsen.

Behandlings-alternativer for snorking og obstruktiv søvnapné

Behandlings-alternativer for snorking og obstruktiv søvnapné

ResMed har behandlingsalternativer som inkluderer CPAP og søvnapnéskinner, for snorkere med søvnapné og uten.

Om søvnapnéskinner

Søvnapnéskinner kan brukes for å stanse snorking, og har blitt klinisk bevist å være et alternativ2 for behandling av mild til moderat obstruktiv søvnapné (OSA).

Referanser

  • 01

    Teculescu D & al. Habitual snoring. Prevalence and risk factors in a sample of the French male population. Revue des Maladies Respiratoires, 2007 Mar, 24(3 Pt 1):281-7.

  • 02

    Vecchierini MF & al. A custom-made mandibular repositioning device for obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome: the ORCADES study. Sleep Med. 2016 Mar;19:131-40. doi: 10.1016.