Behandlingsalternativer for OSA | ResMed
Behandlingsalternativer for OSA

Behandlings­alternativer for obstruktiv søvnapné (OSA)

Behandlingsalternativene for obstruktiv søvnapné (OSA) inkluderer følgende:

  • Tre typer PAP-behandling (positivt luftveistrykk)
  • Søvnapnéskinnebehandling
  • Alternativ behandling

Fortsett å lese for å finne den beste behandlingen for pasienten din.

PAP-behandling (positivt luftveistrykk)

Positivt luftveistrykk-behandling er den mest effektive måten å behandle obstruktiv søvnapné (OSA) på. Ved å opprette en ""trykkluftsplint for de øvre luftveiene, forhindrer PAP-behandlingen det myke vevet i de øvre luftveiene fra å innsnevres og falle sammen. Trykksatt luft sendes fra et behandlingsapparat gjennom luftslangene og en maske til de øvre luftveiene.

Pasienter med alvorlig søvnapné kan få avslappende søvn med positivt luftveistrykk-behandling. Finn ut mer om typene PAP-behandling nedenfor.

CPAP, APAP og bilevel-behandling

Behandling med positivt luftveistrykk kan leveres på en rekke forskjellige måter:

  • Kontinuerlig positivt luftveistrykk (CPAP): trykkluft med ett fast trykk
  • Automatisk positivt luftveistrykk-behandling (APAP): justerer automatisk trykknivåene basert på en pasients respirasjon (egnet for pasienter med REM-tilknyttet søvnapné, posisjonsmessig apné eller de som ikke har compliance ved standard CPAP-behandling)
  • Bilevel-behandling: høyere inspiratorisk trykk og lavere ekspiratorisk trykk (passende for visse non-compliante pasienter)

Finn ut mer om ResMed-apparater som bruker CPAP-, APAP- og bilevel-behandling.

Søvnapnéskinnebehandling

En søvnapnéskinne (MRD) er  et behandlingsalternativ i første rekke for mild og moderat obstruktiv søvnapné (OSA)og er et behandlingsalternativ i andre rekke for alvorlig OSA. OSA-pasienter som er non-compliant med eller ikke godtar positivt luftveistrykk-behandling (PAP) bruker ofte søvnapnéskinner som alternativ behandling. Noen OSA-pasienter foretrekker søvnapnéskinner fordi de er ikke-invasive, lette å bruke og lette å ta med.

Søvnapnéskinner fungerer ved å holde underkjeven i en fremskutt stilling under søvn, for å redusere kollapsen av de øvre luftveiene og utvide området bak tungen, noe som bidrar til å forhindre apné og snorking.

Alternative behandlingsvalg

Kirurgiske inngrep er også et alternativ for behandling av obstruktiv søvnapné (OSA), selv om de kommer med tilknyttede farer og komplikasjoner. Uvulopalatofaryngoplastikk (UPPP), som er det vanligst utførte kirurgiske inngrepet for OSA i USA, er effektivt i å redusere snorking i begynnelsen. På lang sikt kurerer UPPP snorking hos 46 % til 73 % av pasientene som har hatt operasjon1.

Risikoer med ubehandlet OSA

Ubehandlet obstruktiv søvnapné (OSA) kan medføre en rekke komplikasjoner og alvorlige helserisikoer. Det å finne den rette behandlingen for pasienten forbedrer compliancegraden og reduserer tilknyttede risikoer.

Referanser

  1. Kashima ML (2007). Selected disorders of the nose and throat: Epistaxis, snoring, anosmia, hoarseness, and hiccups. In NH Fiebach et al., eds., Principles of Ambulatory Medicine, 7th ed., pp. 1849-1864. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins.