Screening for obstruktiv søvnapné (OSA) | ResMed
Screening for OSA

Screening for obstruktiv søvnapné (OSA)

ResMed forplikter seg til å dele sine grundige kunnskaper om screening for obstruktiv søvnapné (OSA). Hvis pasienten utviser symptomer på søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser, kan vi hjelpe deg med å henvise pasienten din for en OSA-diagnose:  

  • Vurdering: Gjenkjenn og identifiser noen av de  vanlige symptomene på obstruktiv søvnapné (OSA)
  • Screening: Be pasienten om å gjennomgå en screeningtest for søvnapné ved å fylle ut et symptomspørreskjema eller bruke et søvnscreeningapparat i hjemmet
  • Henvisning: Basert på resultatene av screeningen kan du anbefale en søvnstudie for pasienten for å overvåke og fastslå alvorligheten til pasientens OSA

Bli kjent med apparatene våre for screening av OSA i pasientens hjem og finn søvnlaboratorier i nærheten og tilgjengelige screening- og diagnostiseringsressurser.