Screening- og diagnoseressurser | ResMed
Screening- og diagnoseressurser

Screening- og diagnoseressurser

ResMed tilbyr nyttige verktøy for helsepersonell som deg til bruk i forskjellige stadier av pasientens behandlingsforløp.

Vurdering

Kjenner du igjen noen av de vanlige symptomene på OSA hos pasientene dine?

Screening

Be dem ta en enkel test med fem spørsmål om symptomer på obstruktiv søvnapné som et raskt screeninghjelpemiddel.

Diagnose

Søvnapné kan ikke diagnostiseres uten at det foretas en søvnstudie. Henvis pasienten til en søvnspesialist eller foreta først en søvnscreeningstudie med et apparat som ResMeds ApneaLink™ Air.

Finn ut mer om ApneaLink Air.