Søvntesting i hjemmet | ResMed
Søvntest i hjemmet

Søvntest i hjemmet

En søvnstudie – også kalt polygrafi (PG) – kan nå foretas komfortabelt hjemme hos pasienten. Under polygrafi overvåkes pasientens respirasjonsforsøk, puls, oksygenmetning, neseflow og snorking for å vurdere om pasienten lider av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser eller søvnapné. Tradisjonelle polysomnografier (PSG), foretatt natten over på en spesialisert søvnklinikk, overvåker nerveaktivitet (EEG), øyebevegelser (EOG), muskelaktivitet eller aktivering av skjelettmuskler (EMG) og hjerterytme (ECG).

ResMed gir pasienter et nøyaktig og brukervennlig verktøy for screening av søvnapné: ApneaLinkTM Air. I en studie som sammenlignet data for 70 prøvepersoner, inkludert normale pasienter, de med obstruktiv søvnapné (OSA) og de med CSR, ble det fastslått at ApneaLink gir pålitelig screening sammenlignet med PSG. Automatisk analyse ble sammenlignet med manual skåring og resultatene ble som følger:

  • Følsomhet: 87 % (75–99)
  • Spesifisitet: 95% (88–100)
  • Positivt sannsynlighetsforhold: 17,0
  • Negativt sannsynlighetsforhold: 0,14

Den kvelden søvntesten skal gjennomføres, plasserer pasienten sensorene på de angitte delene av kroppen for å starte registreringen. ApneaLink Air-apparatet vårt for hjemmesøvntesting påviser apnéer, hypopnéer, flowbegrensning, snorking og oksygenmetning i blodet. Det beregner også sannsynligheten for respirasjonsmønsteret Cheyne-Stokes respirasjon (CSR) innenfor registreringen, noe som muliggjør en nøyaktig differensiering mellom obstruktive og sentrale apnéer.

Pasientens resultater kan ytterligere analyseres neste dag på klinikk, sykehus eller søvnlab. ApneaLink -rapporten gir detaljert signalanalyse og strømlinjeformer behandlingsprosessen for helsepersonell. Resultater fra ResMed-apparatene for hjemmesøvntesting er også kompatible med AirViewTM, en omfattende diagnostisk programvareløsning for søvninstitusjoner.

Hjemmesøvntesting blir følgelig enkel med de kompakte, kostnadseffektive, pålitelige apparatene våre for testing. Finn ut mer om følgende løsninger:

  • ApneaLink Air: kompakt apparat for hjemmesøvntesting
  • Nox-T3: bærbar respiratorisk søvnovervåkingsapparat

Vi hos ResMed bestreber oss på å redusere de samlede medisinske kostnadene og forbedre livskvaliteten, og det er grunnen til at vi anbefaler apparatene våre for hjemmesøvntesting til diagnostisering av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser.

Nettbasert pasientscreening med AirView™

Når den brukes sammen med AirView ‒ ResMeds sikre, serverbaserte pasientadministrasjonssystem – sender ApneaLink Air screeningen til den sikre serveren. Det bidrar til å forenkle arbeidsflyten samtidig som det bedrer samarbeidet mellom forskjellige steder og kliniske brukere.

Finn ut mer om AirView Diagnostic eller nettbasert pasientbehandling generelt.