Monitorering av behandlingen | ResMed
Monitorering av behandlingen

Monitorering av behandlingen

ResMeds trådløse apparater for søvn- og respirasjonsbehandling overfører pasientens apparat- og behandlingsstatistikk til AirView™, bare en time etter at behandlingsøkten er avsluttet.1 Slik kan du monitorere og, om nødvendig, oppdatere pasientens apparatinnstillinger raskt fra ditt kontor mens pasienten er hjemme. Hvis en pasient ikke har en trådløs modul, eller du trenger detaljerte datarapporter, kan du laste ned data fra SD-kortet.

Uunnværlig for disse løsningene er AirView, ResMeds serverbaserte pasientadministrasjonssystem som setter deg i stand til å fjernmonitorere pasienters behandlingsdata og tilpasse innstillingene etter deres individuelle behov.

Fjernmonitorering med AirView har gjort at leverandører av medisinsk utstyr kan redusere antallet unødvendige pasientbesøk og heller bruke tiden i telefonen med dem som virkelig har behov for det.2 Og vår plattform for pasientengasjement, myAir™, hjelper pasientene å oppnå compliance i starten og fortsette med behandlingen på lengre sikt.3

  • Spar tidMed AirView’s Remote Assist har du alltid et øyeblikksbilde av pasientenes behandlingsdata for hånden, noe som bidrar til færre langvarige telefonsamtaler ved feilsøking og færre uforutsette pasientbesøk.
  • Sikre pasient-complianceVed å ta tak i problemer på et tidlig stadium kan du redusere pasientfrafallet og oppnå etterlevelse av behandlingen allerede i prøveperioden.4-6
  • Bedre kvalitet på behandlingenNår du har den enkelte pasients progresjon i behandlingen lett tilgjengelig, kan du konsentrere deg om de pasientene som trenger det mest.

“Ved hjelp av AirView kunne behandlingsteamet raskt identifisere pasienter som ikke tilfredsstilte kravene til compliance, eller som hadde problemer.”

 

Claire Goulden – Wrightington, Wigan and Leigh NHS Foundation Trust Hospital, Storbritannia

Connected health

ResMed er en pioner for fremtidens helsevesen med sine apparater for nettbasert pasientbehandling og løsninger som kan brukes i alle faser av pasientens behandlingssyklus.

Finn ut mer om nettbasert pasientbehandling.

Referanser

  1. For behandlingsapparatene AirSense™ 10, AirCurve™ 10 og Lumis™. Informasjon om behandlingsapparatet AirMini™ tilgjengelig midt på dagen.
  2. Price Waterhouse Coopers . Effects of telemonitoring on treatment of sleep disordered breathing, 2015, Obj ID B88851.
  3. Price Watehouse Coopers. Empowering the sleep apnoea patient. A study of how myAir users behave better. 2016
  4. Fox N et al. The impact of a telemedicine monitoring system on positive airway pressure adherence inpatients with obstructive sleep apnea: a randomized controlled trial. Sleep 2012;35:477–81.
  5. Schoch O et al. Improved adherence to CPAP by telemetric support in newly diagnosed OSAS patients. Eur Respir J 2013;42:P2045.
  6. Munafo D et al. A web based automated messaging program for CPAP adherence coaching reduced the coaching labor required while yielding similar adherence and efficacy to standard of care coaching. American J Respir Crit Care Med 2014;189:A6570.