Etterlevelse og viderebehandling

Pasientetterlevelse kan være den største utfordringen for behandling av søvnapné.

Forskning indikerer at pasienter og familiene deres er mer tilbøyelige til å tilpasse seg og fortsette behandlingen hvis de har:

 • riktig utstyr og opplæring1-4
 • tilstrekkelig antall helsepersonell1-4
 • et støttesystem av erfarent helsepersonell.1-4

Hos ResMed er vi enig om at den beste måten å forbedre pasientens compliance på, er å bruke en allsidig tilnærming som omfatter:

Komfortabelt, brukervennlig og pålitelig utstyr

ResMeds behandlingsapparater, masker og fukteteknologi gir pasienter hver mulighet for vellykket behandling.  

Effektiv pasientopplæring og konsekvent oppfølging

Det er avgjørende å bidra til å opprettholde pasientenes tiltro til behandlingen de mottar. AirView-complianceovervåkning muliggjør altomfattende sanntidig tilgang til pasientdata for alle behandlingspartnere (hjelpemiddelsentraler, leger, søvnlaboratorier) på ett sted – en enkel og effektiv måte for alle å proaktivt identifisere og gjøre noe med behandlingsetterlevelsesproblemer.

Utskifting av utstyr og compliance

Utskifting av utstyr i rett tid er av avgjørende betydning for å hjelpe pasientene med å opprettholde compliance og ha det komfortabelt under behandlingen.

Ta deg tid til å lære opp pasientene dine til å vite når og hvordan de skal skifte ut komponentene i produktene sine, og hvordan dette henger sammen med komfort og effektiv behandling.

Referanser

 • 01

  Oppenheimer EA. iVUN News 1997

 • 02

  Zozula et al. Curr Opin Pulm Med 2001

 • 03

  Hoy et al. Am J Respir Crit Care Med 1999

 • 04

  Chervin et al. Sleep 1997

Mer søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser