Pasienters etterlevelse og oppfølging | ResMed
Pasienters etterlevelse og oppfølging

Pasienters etterlevelse og oppfølging

Pasienters etterlevelse kan være den største utfordringen i behandlingen av søvnapné.

Forskning tyder på at pasienter og deres pårørende har større sannsynlighet for å tilpasse seg og fortsette behandlingen hvis de har:

  • riktig utstyr og opplæring1-4
  • et tilstrekkelig antall omsorgspersoner1-4
  • et støttesystem av erfarne helsearbeidere1-4

Vi på ResMed er enig i at den beste måten å forbedre pasienters compliance på, er å bruke en mangefasettert tilnærming som omfatter:

Komfortabelt, brukervennlig og pålitelig utstyr

ResMeds behandlingsapparater, masker og teknologi for fukting dekker en rekke forskjellige pasientbehov og gir alle muligheter for å lykkes med behandlingen.

Relevant pasientopplæring og konsekvent oppfølging

Dette er avgjørende for å opprettholde pasientenes tro på behandlingen de mottar.

Monitorering av compliance med AirView gir tilgang til pasientdata i sanntid over hele linjen (leverandører av behandlingshjelpemidler, leger, søvnlaboratorier, sykehus) på ett sted.

myAir™ er et brukervennlig nettprogram som gir pasientene anledning til å registrere data om sin egen nattesøvn og motta interaktiv veiledning.

Compliance og utskiftning av utstyr

Utskiftning av utstyr til riktig tid er et avgjørende bidrag til å hjelpe pasienter med compliance og komfort i behandlingen.

Ta deg tid til å lære pasientene når og hvordan de skal skifte ut komponenter i produktene, og hvordan dette henger sammen med komforten og utbyttet av behandlingen.

Referanser

  1. Oppenheimer EA. iVUN News 1997
  2. Zozula mfl. Curr Opin Pulm Med 2001
  3. Hoy mfl. Am J Respir Crit Care Med 1999
  4. Chervin mfl. Sleep 1997

Connected health

ResMed er en pioner for fremtidens helsevesen med sine apparater for nettbasert pasientbehandling og løsninger som kan brukes i alle faser av pasientens behandlingssyklus.

Finn ut mer om nettbasert pasientbehandling.