Vanlige symptomer og risikoer for OSA | ResMed
Vanlige symptomer og risikoer for OSA

Vanlige symptomer på søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser(SDB)

Det er viktig å gjenkjenne symptomene på søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser (SDB), obstruktiv søvnapné og sentral søvnapné hos pasienter.

Ett av symptomene på obstruktiv søvnapné som er lettest å gjenkjenne er snorking, selv om mange pasienter ignorerer dette tegnet eller forstår ikke at det kan være et symptom på en mer alvorlig lidelse.

Andre symptomer på søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser kan inkludere:

 • overdreven søvnighet på dagtid (EDS)
 • dårlig konsentrasjon
 • hodepine på morgenen
 • nedstemthet
 • svetting om natten
 • vektøkning
 • tretthet
 • glemskhet
 • seksuelle funksjonsforstyrrelser
 • nattlig vannlating

Hvis pasienten utviser noen av disse symptomene, er det viktig å snakke med dem om SDB og anbefale en søvntest.

Det er imidlertid ikke sikkert at disse symptomene på obstruktiv søvnapné har noe med søvnapné å gjøre. Så det er viktig at det stilles riktig diagnose.

Symptomer på søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser hos barn

Søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser påvirker også opptil 3 %1 av barn, med vanlige symptomer som:

 • snorking til vanlig (omfatter omtrent 3,2–12 %1,2 av barn)
 • høylydt pusting / økt pustearbeid
 • opphold i pusting med høylydt gjenopptak av pusting
 • kronisk munnpusting
 • atferdsproblemer, som hyperaktivitet og aggressivitet
 • rastløs søvn

Det finnes en rekke risikofaktorer som kan predisponere barn for søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser, herunder:

 • Adenotonsillær hypertrofi
 • Misdannelse av kraniet eller ansiktsskjelettet
 • Medfødte syndromer (f.eks. Downs, Marfans, Pierre Robin sekvens, akondroplasi)
 • Fedme

Hvis det observeres symptomer på søvnrelaterte respirasjonslidelser hos et barn, er det viktig å enten henvise barnet til en barnesøvnlege og/eller anbefale en søvntest for å fastslå om han/hun har en respirasjonslidelse.

Finn ut hvordan du ber om en søvntest.

Referanser

 1. Gislason T, et al. Chest. 1995
 2. Castronovo V, et al. J of Pediatrics. 2003