Diabetes type 2

Søvnapné er vanlig blant pasienter med diabetes type 2.1 Det er uavhengig forbundet med insulinresistens, glukoseintoleranse og metabolsk syndrom,2-4 og kan når ubehandlet gi dårlige samlede behandlingsresultater.

Til tross for antallet pasienter med diabetes type 2 som har SDB, er det i stor grad ikke diagnostisert.

Screening av pasientene for diabetes type 2 og SDB

Som følge av opparbeidet forskning vedkjenner International Diabetes Federation seg forbindelsen mellom diabetes type 2 og søvnapné, og anbefaler rutinemessig screening av OSA-pasienter for diabetes type 2, og screening av pasienter med diabetes type 2 som utviser symptomer på OSA.

Og fordi pasienter med søvnapné og pasienter med diabetes har flere komorbiditeter til felles, anbefales det at det screenes begge veier: kontroller om diabetespasienter har søvnapné, og kontroller om pasienter med søvnapné har diabetes.5

Bruk disse nyttige søvn- og diagnostiseringsressursene for å få pasientene dine screenet for SDB.

Referanser

 • 01

  Einhorn et al. Endocr Pract. 2007

 • 02

  Aronsohn et al. Am J Respir Crit Care Med. 2010

 • 03

  Punjabi et al. Am J Respir Crit Care Med. 2002

 • 04

  Coughlin et al. Eur Heart J. 2004

 • 05

  International Diabetes Federation. The IDF consensus statement on sleep apnoea and type 2 diabetes. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation; 2008

Mer SDB og kroniske sykdommer