Diabetes type 2 | ResMed
Diabetes type 2

Diabetes type 2

Søvnapné er vanlig blant pasienter med diabetes type 2.1 Det er uavhengig forbundet med insulinresistens, glukoseintoleranse og metabolsk syndrom,2-4 og kan når ubehandlet gi dårlige samlede behandlingsresultater.

Til tross for antallet pasienter med diabetes type 2 som har SDB, er det i stor grad ikke diagnostisert.

Screening av pasientene for diabetes type 2 og SDB

Som følge av opparbeidet forskning vedkjenner International Diabetes Federation seg forbindelsen mellom diabetes type 2 og søvnapné, og anbefaler rutinemessig screening av OSA-pasienter for diabetes type 2, og screening av pasienter med diabetes type 2 som utviser symptomer på OSA.

Og fordi pasienter med søvnapné og pasienter med diabetes har flere komorbiditeter til felles, anbefales det at det screenes begge veier: kontroller om diabetespasienter har søvnapné, og kontroller om pasienter med søvnapné har diabetes.5

Bruk disse nyttige søvn- og diagnostiseringsressursene for å få pasientene dine screenet for SDB.

Referanser

  1. Einhorn et al. Endocr Pract. 2007
  2. Aronsohn et al. Am J Respir Crit Care Med. 2010
  3. Punjabi et al. Am J Respir Crit Care Med. 2002
  4. Coughlin et al. Eur Heart J. 2004
  5. International Diabetes Federation. The IDF consensus statement on sleep apnoea and type 2 diabetes. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation; 2008