Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) | ResMed
Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)

Obstruktiv søvnapné (OSA) og KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) er to sykdommer som ofte forekommer samtidig hos en pasient.

KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) er en lidelse som beskriver en progressiv nedbryting av respirasjonssystemet gjennom obstruksjon av lungeluftveiene, emfysem og redusert luftstrøm. KOLS brukes også om lungelidelser som kronisk bronkitt, og i noen tilfeller, kronisk astma.

Prevalens

I henhold til den amerikanske torakiske foreningen (American Thoracic Society) har pasienter med KOLS høyere prevalens for søvnlidelser enn den allmenne befolkningen. Nesten 50 % av pasientene rapporterer betydelig forstyrrelse av søvnkvaliteten.

Samtidig forekomst av både KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) og obstruktiv søvnapné (OSA) inntreffer hos 1 % av voksne1.

Årsaker

De underliggende mekanismene for KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) er fremdeles uklar, men kan involvere systemisk betennelse, endotelial dysfunksjon (når den indre fôringen av blodkar ikke fungerer normalt) og tonisk heving av sympatetisk nevral aktivitet (økning av blodtrykk)2.

Risikoer

KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) og obstruktiv søvnapné (OSA) kalles ofte overlappingssyndrom. Både KOLS og OSA er uavhengige risikofaktorer for følgende:

  • Arytmi
  • Høyt blodtrykk
  • Hjerteinfarkt
  • Slag
  • Annen hjerte- og karsykdom

Behandling

Studier har vist at pasienter med ubehandlet overlappingssyndrom har en høyere dødelighet1.

Her hos ResMed bestreber vi oss på å påvirke komorbiditeten og forbedre livskvaliteten. Vi tilbyr et utvalg behandlingsalternativer for å lindre symptomene på KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom). 

Referanser

  1. Ruth Lee, Walter T. McNicholas. Obstructive Sleep Apnea in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients. Curr Opin Pulm Med. 2011;17(2):79-83.
  2. Carlos Zamarrón, Vanesa García Paz, Emilio Morete, and Felix del Campo Matías. Association of chronic obstructive pulmonary disease and obstructive sleep apnea consequences. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. Sleep 2008; 3(4): 671-682.