SDB og slag | ResMed
SDB og slag

SDB og slag

De fleste pasienter som har hatt slag og transitorisk ischemisk attakk (TIA), har også søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser (SDB),1 og dette er tidvis ikke diagnostisert. Siden slagpasienter med SDB også har verre funksjonelle resultater2, bør du vurdere screening for SDB3 ved utredning av slaget.

Slag har potensiale for å forårsake SDB, ved å enten påvirke:

 • sentrale mekanismer som forårsaker sentral søvnapné eller
 • muskeltonus som forårsaker obstruktiv søvnapné.

Kan SDB predisponere folk for slag?

Folk med SDB kan være predisponert for slag gjennom et antall symptomer de opplever.

I særdeleshet:

 • Gjentatte fall i nattlige oksygennivåer forårsaket av SDB kan føre til sporadisk surstoffmangel som har vist seg å være forbundet med systemisk betennelse.4
 • Oppstykket søvn som følge av SDB fører til hypersympatetisk aktivitet.5

Hva slags innvirkning har SDB på rehabilitering etter slag? 

Pasienter med både SDB og slag har vanligvis dårlig compliance med rehabliteringsprogrammer etter slag. Dette skyldes vanligvis en kombinasjon av:

 • svekkelser forårsaket av slaget; og
 • symptomer på SDB (som overdreven søvnighet på dagtid, matthet og svekket kognitiv funksjon).

Hvordan kjenner jeg igjen og diagnostiserer jeg SDB hos slagrammede?                        

Det å kjenne igjen SDB hos slagoverlevende er ofte utfordrende fordi symptomer forbundet med SDB ofte tilskrives slag. En fullstendig søvnhistorikk fra familiemedlemmer kan bidra til å fastslå om pasienten hadde SDB før slaget eller utviklet det etter slaget.

Referanser

 1. Johnson KG, et al. J Clin Sleep Med. 2010
 2. Martínez-García MA, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2009
 3. Wessendorf TE, et al. J Neurol. 2000
 4. Drager LF, et al. Chest. 2011
 5. Jelic S, et al. Trends Cardiovasc Med. 2008