SDB og hypertensjon | ResMed
SDB og hypertensjon

SDB og hypertensjon

Folk med søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser (SDB) har økt risiko for å utvikle hypertensjon, uavhengig av alle relevante risikofaktorer.1-4, 7 Denne risikoen er knyttet til SDB-alvorlighet. Jo mer alvorlig SDB, desto større fare for å utvikle hypertensjon.

Under sunn søvn reduseres blodtrykket, men SDB-pasienter har i stedet tendens til å få:

  • forhøyet blodtrykk i søvne
  • forlenget hjerte- og karbelastning, noe som kan føre til forhøyet blodtrykk også på dagtid.

SDB forekommer hos mer enn 30 % av pasienter med hypertensjon,5 og hos rundt 80 % av pasienter med legemiddelresistent hypertensjon.6 Behandling med positivt luftveistrykk kan være særlig viktig for denne gruppen pasienter.8

Referanser

  1. Peppard PE et al. N Engl J Med. 2000
  2. Lavie P et al. BMJ. 2000
  3. Nieto FJ, Young TB et al. JAMA. 2000
  4. Bixler EO, Vgontzas AN at al. Arch Intern Med. 2000
  5. Sjostrom C, Lindberg E et al. Toraks. 2002
  6. Logan AG, Perlikowski SM et al. J Hypertens. 2001
  7. Marin JM et al. JAMA. 2012
  8. Montesi et al. Journal of Clinical Sleep Medicine. 2012