Søvnapné og hjertesvikt | ResMed
Søvnapné og hjertesvikt

Søvnapné og hjertesvikt

Hjertesvikt (CHF) er et syndrom som rammer omtrent 10 % av mennesker over 65.*

Opptil 50 % av pasienter med hjertesvikt har moderate til alvorlige søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser (SDB),1 med enten sentral søvnapné (CSA), Cheyne-Stokes respirasjon (CSR), obstruktiv søvnapné (OSA) eller en kombinasjon av dem alle sammen.2

Hva er Cheyne-Stokes respirasjon (CSR)?

CSR inntreffer når perioder med hyperventilasjon og hypoventilasjon (i et tiltagende/avtagende respirasjonsmønster) veksler med perioder med sentral hypopné/apné.

CSR er en vanlig form for SDB hos pasienter med alvorlig dysfunksjon i venstre ventrikkel.3

Hvordan har CSR slik virkning?

Det forventes at SDB generelt sett og CSR akselererer progresjonen av hjertesvikt ved å forårsake:

  • Gjentatt surstoffmangel
  • Økt afterload
  • Økt sympaticusaktivitet4
  • Oscilleringer i hjertepuls og blodtrykk

Oppstykket søvn som skyldes CSR forårsaker også matthet og søvnighet på dagtid, noe som påvirker livskvaliteten.

Finn ut mer om behandlingsalternativer for pasienter med CSR.

Hva er konsekvensene av SDB?

En stor studie om nylig diagnostiserte hjertesviktpasienter med MediCare viser at de som har SDB har verre prognoser sammenlignet med de som ikke har det.5

Nocturnal CSA/CSR in itself is associated with increased mortality6 in CHF patients.

Referanser

  1. Bitter T. et al, EJHF, 2009
  2. Oldenburg O et al. Circ J 2012
  3. Lanfranchi PA et al. Circulation. 2003
  4. Garcia-Touchard A et al. Chest. 2008
  5. JAvaheri S et al. AJRCCM 2011
  6. Javaheri S et al. J Am Col Cardiol. 2007

 * Joseph et al. Tex Heart Inst J. 2009