Søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser (SDB)

Søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser (SDB) karakteriseres av unormale respirasjonsmønstre eller pauser i respirasjonen, og utilstrekkelig ventilasjon under søvn.
Noen av de vanligste typene søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser inkluderer øvre luftvei-motstandssyndrom (UARS) og obstruktiv søvnapné-hypopné* (OSAHS), også kjent som obstruktiv søvnapné (OSA).
Hvis pasienten din har søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser, lider pasienten også sannsynligvis av søvnavbrudd, trøtthet på dagtid og redusert livskvalitet. Men de er ikke alene: så mange som en av fem voksne har søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser1.

Typer av SDB

ResMed forklarer forskjellen mellom tre typer søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser (SDB): Obstruktiv søvnapné (OSA), sentral søvnapné (CSA) og blandet eller kompleks søvnapné.

Vanlige symptomer på søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser(SDB)

Det første tegnet på en søvnforstyrrelse er snorking, selv om mange pasienter ikke vil se på dette som et tegn på noe mer alvorlig. Det finnes også andre vanlige symptomer.

Vanlige symptomer på søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser(SDB)

Vanlige symptomer på søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser(SDB)

Det første tegnet på en søvnforstyrrelse er snorking, selv om mange pasienter ikke vil se på dette som et tegn på noe mer alvorlig. Det finnes også andre vanlige symptomer.

SDB og kroniske sykdommer

Når de forblir ubehandlet, har pasienter med SDB som OSA og CSA økt risiko for å få alvorlige kroniske sykdommer som hjerte- og karsykdommer og diabetes type 2. Et betydelig antall pasienter med KOLS har også SDB.

Behandlingsalternativer for OSA

ResMed hjelper deg med å veilede pasientene dine til de beste og best egnede tilgjengelige OSA-behandlingsalternativene. Disse inkluderer CPAP-, PAP-, APAP-, bilevel- og søvnapnéskinne-behandling.

Behandlingsalternativer for OSA

Behandlingsalternativer for OSA

ResMed hjelper deg med å veilede pasientene dine til de beste og best egnede tilgjengelige OSA-behandlingsalternativene. Disse inkluderer CPAP-, PAP-, APAP-, bilevel- og søvnapnéskinne-behandling.

Behandlingsalternativer for sentral søvnapné (CSA)

ASV (adaptiv servoventilasjon)* er et egnet valg for behandling av de fleste av disse mer komplekse pasientene.

Etterlevelse og viderebehandling

Behandlingsetterlevelse kan være den største utfordringen for pasienter med søvnapné. Komfortabelt utstyr, riktig plassering, oppfølging og opplæring er kritisk i å hjelpe pasienter til å tilpasse seg til og holde fast ved behandlingen.

Etterlevelse og viderebehandling

Etterlevelse og viderebehandling

Behandlingsetterlevelse kan være den største utfordringen for pasienter med søvnapné. Komfortabelt utstyr, riktig plassering, oppfølging og opplæring er kritisk i å hjelpe pasienter til å tilpasse seg til og holde fast ved behandlingen.

Screening og diagnose

ResMed gir deg verktøyene for å screene pasienter for søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser (SDB), be om en søvnstudie, og få dem diagnostisert.

Referanser