SERVE-HF-oppsummering | ResMed
SERVE-HF-oppsummering
Helsepersonell > Diagnose og behandling > Om CSA > SERVE-HF-oppsummering

SERVE-HF-oppsummering

SERVE-HF var den første langsiktige, randomiserte og kontrollerte internasjonale multisenterstudien designet for å vurdere virkningene av adaptiv servoventilasjon (ASV) på morbiditet og mortalitet hos pasienter med symptomatisk kronisk hjertesvikt (HF) med nedsatt venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon (LVEF ≤ 45 %) og predominant sentral søvnapné – Cheyne-Stokes-respirasjon (CSA–CSR).

SERVE-HF ”intention to treat”-analysen1 viste at ASV ikke hadde effekt på det primære endepunktet: sammensatt av dødsfall uansett årsak, livreddende kardiovaskulære inngrep eller uplanlagte sykehusinnleggelser knyttet til hjertesvikt (HF).

Kardiovaskulær dødsrisiko observert i SERVE-HF er bekreftet som et reellt klinisk funn.2 Mortalitetsrisikoen sett i SERVE-HF ble kun sett hos pasienter med systolisk hjertesvikt og predominant sentral søvnapné.3

SERVE-HF-tilleggsananlysen har bekreftet at observert mortalitetsrisiko forekommer hos pasienter med LVEF ≤ 45 %, og at de skadelige effektene av ASV korrelerer med eksisterende systolisk venstre ventrikkelsvikt.3

ASV ser ikke ut til å forverre LVEF.4

Mortalitetsrisikoen i SERVE-HF er ikke relatert til mengden lufttrykk som pasienten mottar.5

Vi kan derfor konkludere med at ASV kan bli en skadelig intervensjon i nærvær av signifikant venstre ventrikkel-dysfunksjon og predominant sentral søvnapné. Personer med forstørrede og svekkede venstre ventrikler er en spesielt sårbar gruppe, der noen også kan ha risiko for plutselig hjertestans pga. samtidig eksisterende arytmier. I gjeldende klinisk praksis har dette ført til økende bruk av implanterbare hjertestartere (ICD).

Kontraindikasjon: ASV-behandling er kontraindisert for bruk hos pasienter med kronisk, symptomatisk hjertesvikt (NYHA 2-4) med nedsatt venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon (LVEF ≤ 45 %) og moderat til alvorlig predominant sentral søvnapné.

Pasienter med LVEF >45 % fortsetter å være egnede kandidater for ASV

Referanser

  1. Cowie MR & al. Adaptive Servo-Ventilation for Central Sleep Apnea in Systolic Heart Failure. New England Journal of Medicine, 2015 Sep 17;373(12):1095-105.
  2. Woehrle H, Cowie MR, Christine Eulenburg C et al. Adaptive servo ventilation for central sleep apnoea in heart failure: results of the SERVE-HF on-treatment analysis. submitted to JAMA and presented at ATS congress 2016
  3. Eulenburg C & al. Mechanisms underlying increased mortality risk in patients with heart failure and reduced ejection fraction randomly assigned to adaptive servoventilation in the SERVE-HF study: results of a secondary multistate modeling analysis. Lancet Respiratory Medicine, 2016 Aug 31, pii: S2213-2600(16)30244-2
  4. Cowie MR, Woehrle H, Karl Wegscheider K et al. Adaptive Servo-Ventilation for Central Sleep Apnoea in Systolic Heart Failure: Echocardiographic, cMRI and biomarker results of the major substudy of SERVE-HF (Major sub-study - presented at ATS. Submitted to Eur Heart J)
  5. Woehrle et al. Adaptive Servo-ventilation (ASV) pressures and cardiovascular mortality risk in SERVE-HF. European Respiratory Journal, 2016 Sept 01, volume 48, issue suppl 60