Resultater fra SERVE-HF studien | ResMed
Resultater fra SERVE-HF studien
Helsepersonell > Diagnose og behandling > Om CSA > Resultater fra SERVE-HF studien

Resultater fra SERVE-HF studien

Resultater fra den innledende SERVE-HF studien

SERVE-HF ”intention to treat”-analysen viste at ASV ikke hadde effekt på det primære endepunktet: sammensatt av dødsfall uansett årsak, livreddende kardiovaskulære inngrep eller uplanlagte sykehusinnleggelser knyttet til hjertesvikt (HF).1

 

 

Imidlertid var både total mortalitet og kardiovaskulær mortalitet signifikant høyere i ASV-gruppen.1

   

   

Risiko for kardiovaskulær død observert i SERVE-HF er bekreftet som et ekte klinisk funn

Etter ytterligere robuste statistiske analyser er det nå mulig å redusere eventuelle mistanker som potensielt forstyrrende faktorer, som at lav compliance med ASV eller høy cross-over mellom de randomiserte gruppene, kan ha forårsaket eller i vesentlig grad bidratt til observert risiko for død.2

 

On-treatment analysene bekrefter at cross-over og compliance ikke endret risikoen for død i SERVE-HF.

Mortalitetsrisikoen ble kun sett hos pasienter med systolisk hjertesvikt og predominant sentral søvnapné.

En robust statistisk metode kalt multivariat- og multi-state-modell, er brukt i SERVE-HF-studien.3
De viktigste funnene er:

  • Risiko for plutselig død, noe som sannsynligvis er knyttet til arytmi

  • Det er et klart, statistisk signifikant forhold mellom mortalitetsrisikoen og pasientens venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon (LVEF), dvs. at risikoen er størst hos de med lavest ejeksjonsfraksjon.

 

Assosiasjoner mellom adaptiv servoventilasjonsbehandling og kardiovaskulær død uten tidligere sykehusinnleggelse for forverring av hjertesvikt eller livreddende hendelse

 

 

Som et resultat kan vi bekrefte at den observerte mortalitetsrisikoen oppstår hos pasienter med LVEF ≤ 45 %, og at de skadelige effektene av ASV korrelerer med eksisterende systolisk venstre ventrikkelsvikt.

 

Kontraindikasjon: ASV-behandling er kontraindisert for bruk hos pasienter med kronisk, symptomatisk hjertesvikt (NYHA 2-4) med nedsatt venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon (LVEF ≤ 45 %) og moderat til alvorlig predominant sentral søvnapné.

 

* Justert for implanterbar hjertestarter (ICD), verdier for Cheyne-Stokes-respirasjon (CSR) ved baseline og venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon (LVEF) ved baseline.

 

ASV har muligens ingen negativ påvirkning på LVEF3

Den store SERVE-HF-studien viste at ASV muligens ikke har noen effekt på venstre ventrikkelfunksjon eller remodellering, og påvirker ikke systemiske markører forbundet med hjertesviktssyndromet, som sirkulerende nevrohormoner.

Det var heller ingen signifikant økning i sykehusinnleggelser på grunn av forverret hjertesvikt i studien.4 Muligheten for at mortalitetsrisikoen skyldes forverring av venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon, virker derfor svært liten.

 

 

Mortalitetsrisikoen i SERVE-HF er ikke relatert til mengden lufttrykk pasienten har mottatt.5

Muligheten for at bruk av for mye inspiratorisk positivt luftveistrykk kan være en årsak til mortalitetsrisikoen, virker nå svært liten. En ny undergruppeanalyse har bekreftet at risikoen ikke har noen sammenheng med omfanget av inspiratorisk positivt luftveistrykk som gis, noe som ble individuelt justert for hver pasient i studien.

 

 

Konklusjon

Vi kan derfor konkludere med at ASV kan bli en skadelig intervensjon i nærvær av signifikant venstre ventrikkel-dysfunksjon og predominant sentral søvnapné. Personer med forstørrede og svekkede venstre ventrikler er en spesielt sårbar gruppe, der noen også kan ha risiko for plutselig hjertestans pga. samtidig eksisterende arytmier. I gjeldende klinisk praksis har dette ført til økende bruk av implanterbare hjertestartere (ICD).

ASV-behandling er kontraindisert for bruk hos pasienter med kronisk, symptomatisk hjertesvikt (NYHA 2-4) med nedsatt venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon (LVEF ≤ 45 %) og moderat til alvorlig predominant sentral søvnapné.

Pasienter med LVEF >45 % fortsetter å være egnede kandidater for ASV
Ekspertuttalelser er samstemt i at pasienter med LVEF >45 % fortsatt er kvalifisert for ASV når det foreligger en klinisk begrunnelse for bruk av dette.6,7,8,9

Referanser

  1. Cowie MR & al. Adaptive Servo-Ventilation for Central Sleep Apnea in Systolic Heart Failure. New England Journal of Medicine, 2015 Sep 17;373(12):1095-105
  2. Woehrle H, Cowie MR, Christine Eulenburg C et al. Adaptive servo ventilation for central sleep apnoea in heart failure: results of the SERVE-HF on-treatment analysis. submitted to JAMA and presented at ATS congress 2016
  3. Eulenburg C & al. Mechanisms underlying increased mortality risk in patients with heart failure and reduced ejection fraction randomly assigned to adaptive servoventilation in the SERVE-HF study: results of a secondary multistate modeling analysis. Lancet Respiratory Medicine, 2016 Aug 31, pii: S2213-2600(16)30244-2
  4. Cowie MR, Woehrle H, Karl Wegscheider K et al. Adaptive Servo-Ventilation for Central Sleep Apnoea in Systolic Heart Failure: Echocardiographic, cMRI and biomarker results of the major substudy of SERVE-HF (Major sub-study - presented at ATS. Submitted to Eur Heart J)
  5. Woehrle et al. Adaptive Servo-ventilation (ASV) pressures and cardiovascular mortality risk in SERVE-HF. European Respiratory Journal, 2016 Sept 01, volume 48, issue suppl 60
  6. Randerath W et al. ERJ Express. Published on December 5, 2016 as doi: 10.1183/13993003.00959-2016
  7. Aurora et al. Journal of Clinical Sleep Medicine, Vol. 12, No. 5, 2016 http://dx.doi.org/10.5664/jcsm.5812
  8. d’Ortho et al. European Respiratory & Pulmonary Diseases, 2016;2(1) http://doi.org/10.17925/ERPD.2016.02.01.
  9. Priou P & al. Adaptive servo-ventilation: How does it fit into the treatment of central sleep apnoea syndrome Expert opinions. Revue des Maladies Respiratoires, 2015 Dec, 32(10):1072-81