Andre ASV-studier | ResMed
Andre ASV-studier
Helsepersonell > Diagnose og behandling > Om CSA > Andre ASV-studier

Andre ASV-studier

I programmet vårt skal vi undersøke kliniske områder relatert til søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser, og vi tar sikte på å videreutvikle vår spesialkunnskap om søvn- og respirasjonsforstyrrelser. Det er derfor vi støtter og aktivt engasjerer oss i forskningsprosjekter.

CAT HF

CAT HF er en randomisert og kontrollert multisenterstudie som tar sikte på å vurdere effektene av ASV hos pasienter som har vært innlagt på sykehus for akutt dekompensert hjertesvikt. Studien startet på flere studiesteder i USA i september 2013. Rekrutteringen ble stoppet prematurt da ResMed utstedte en sikkerhetsmelding for behandling med adaptiv servoventilasjon (ASV). Foreløpige funn antyder imidlertid at ASV kan være gunstig å bruke på hjertesviktpasienter med normal ejeksjonsfraksjon.1

FACE

FACE-studien er en fransk og belgisk prospektiv, observerende multisenterkohort som vil gi langsiktige data om morbiditet og mortalitet hos pasienter med hjertesvikt (både HFrEF og HFpEF) som bruker ASV. Så langt er mer enn 400 pasienter inkludert på 30 sentre.

Siden mai 2015 har rekrutteringen vært begrenset til pasienter med HFpEF, med et mål på 300 kroniske HFpEF-pasienter.

Foreløpige data fra FACE-kohorten ser ut til å bekrefte disse funnene², og gi noen positive innsikter i HFpEF
  • Det prospektive kohort studiet Face hadde til hensikt å gi real-world data om prognosen for HF-pasienter med CSA behandlet med ASV. Denne foreløpige analysen gir noen langtids data om morbiditet og mortalitet hos 391 HF pasienter (HFrEF, HFmrEF eller HFpEF) behandlet med ASV-over en periode på 2 år.
  • Alvorlig hypoksemi (høy T90) under søvn er en sterk uavhengig risikofaktor for dødelighet hos HF pasienter (HR = 12).
  • ASV-behandling var assosiert med en bedre prognose hos CHF-pasienter med alvorlig nattlig hypoksemi eller ikke-iskemisk etiologi, særlig i undergrupper med middle-range eller preservert LVEF, men ikke med redusert LVEF.

 

Referanser

  1. Fiuzat M, Oldenberg O, Whellan DJ et al. Lessons learned from a clinical trial: Design, rationale, and insights from The Cardiovascular Improvements with Minute Ventilation-targeted Adaptive Sero-Ventilation (ASV) Therapy in Heart Failure (CAT-HF) Study. Contemp Clin Trials  2016 Mar;47:158-64 (CAT-HF - presented at Heart Failure)
  2. R Tamisier et al: Late Breaking Abstract - Morbidity and mortality of chronic heart failure (CHF) patients with central sleep apnoea (CSA) treated by adaptive servoventilation (ASV): Interim results of FACE cohort study_Update. ERJ September 2017 Supplement.